Cho lời khuyên - Giving advice

You should check this assignment more carefully. Dưới đây là một số cách chúng ta dùng để đưa ra lời khuyên hay khuyến nghị: Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn của bạn đang lo lắng vì cô ấy đang tăng cân. | Cho lời khuyên - Giving advice You should check this assignment more carefully. Dưới đây là một số cách chúng ta dùng để đưa ra lời khuyên hay khuyến nghị Ví dụ Hãy tưởng tượng bạn của bạn đang lo lắng vì cô ấy đang tăng cân. Cô ấy hỏi bạn cho vài lời khuyên bạn có thể dùng những cụm từ dưới đây You should take some exercise. You ought to eat more fruit and vegetables. Why don t you go jogging How about eating less sugary food Với những lời khuyên mạnh hơn bạn có thể dùng have to hoặc must You must see a doctor You have to take her to see that movie. She ll love it Dùng suggest và recommend Có hai cách để dùng recommend và suggest I suggest taking a holiday. suggest V-ing I suggest that you take a holiday. suggest Mệnh đề I recommend going to bed earlier. recomment V-ing I recommend that you go to bed earlier. recomment Mệnh đề Dùng câu mệnh lệnh để đưa ra lời khuyên Chúng ta có thể dùng Động từ mệnh lệnh V-ing để đưa ra lời khuyên. Hãy xem những ví dụ dưới đây về những lời khuyên cho cô bạn béo của bạn Start going to the gym. Stop drinking so much coke. Consider switching to brown bread and rice. Try cycling to work. Bây giờ bạn hãy làm bài dưới đây để luyện tập những gì đã học nhé. Youto leave as soon as you can. could c should must c ought They__fix that broken traffic signal. r . must try have r ought You should startfor your future. FT saved safe saving J _ save Howsending them some flowers r must should try r .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.