Một đôi - A pair of ...

"A pair of.?" Có nghĩa là một đôi. Trong tiếng Anh chúng ta có rất nhiều từ dùng theo cặp. A pair of được sử dụng để chỉ những đồ vật có hai phần giống nhau, cùng kích cỡ và thường là phải đi đôi với nhau. Ví dụ: A pair of shoes - Đôi giầy A pair of pajamas - Quần pijama A pair of gloves - Đôi găng tay Chúng ta cũng dùng a pair of để chỉ những đồ vật gồm hai phần nối lại với nhau. | Một đôi - A pair of . A pair of. Có nghĩa là một đôi. Trong tiếng Anh chúng ta có rất nhiều từ dùng theo cặp. A pair of được sử dụng để chỉ những đồ vật có hai phần giống nhau cùng kích cỡ và thường là phải đi đôi với nhau. Ví dụ A pair of shoes - Đôi giầy A pair of pajamas - Quần pijama A pair of gloves - Đôi găng tay Chúng ta cũng dùng a pair of để chỉ những đồ vật gồm hai phần nối lại với nhau. Ví dụ A pair of glasses - Kính mắt A pair of scissors - Cái kéo A pair of trousers - Cái quần có 2 ống Ghi chú A pair of luôn đi kèm với danh từ số nhiều. Ví dụ A pair of gloves KHÔNG PHẢI A pair of glove . In cold weather you wear a pair of_on your hands. n 1 glasses gloves FH 1 stockings scissors n . trousers r shoes J __ pajamas To help you see you wear a pair of n 1 stockings trousers r glasses scissors r shoes J pajamas r gloves A woman might wear a pair ofunder her skirt. n 1 glasses stockings pajamas gloves r shoes scissors trousers Instead of jeans you can wear a pair of J pajamas FH 1 gloves FH 1 glasses scissors r I 1 stockings shoes trousers On your feet you wear a pair .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN