Những cặp từ dễ nhầm lẫn - Confusing words

Nhiều học viên rất hay nhầm khi sử dụng tiếng Anh với những cặp từ dưới đây. Biết được từ nào dùng vào trường hợp nào không phải là dễ, thậm chí với cả người bản chí, tại một siêu thị nổi tiếng ở Mỹ còn có một bảng chỉ dẫn ra cửa thanh toán là "express checkout lane for 15 items or less". Bạn có nhận ra lỗi sai là gì không? Để giúp các bạn xác định được từ nào sử dụng khi nào, và trong trường hợp nào, bạn cần phải hiểu rõ các thành. | Những cặp từ dễ nhầm lẫn - Confusing words Nhiều học viên rất hay nhầm khi sử dụng tiếng Anh với những cặp từ dưới đây. Biết được từ nào dùng vào trường hợp nào không phải là dễ thậm chí với cả người bản chí tại một siêu thị nổi tiếng ở Mỹ còn có một bảng chỉ dẫn ra cửa thanh toán là express checkout lane for 15 items or less . Bạn có nhận ra lỗi sai là gì không Để giúp các bạn xác định được từ nào sử dụng khi nào và trong trường hợp nào bạn cần phải hiểu rõ các thành phần của câu nằm ở chỗ nào. Đừng quên những từ dưới đây có thể được dùng ở nhiều chức năng khác nhau. As Like Quy tắc tốt nhất là sử dụng like như là một giới từ chứ không phải là từ nối. Chúng ta không thêm động từ nào đằng sau từ like. Nếu có một động từ phía sau thì ta hãy dùng động từ as if . As được dùng để bắt đầu một mệnh đề một cụm từ có đủ chủ ngữ và vị ngữ. Incorrect It sounds like he is speaking Spanish. Correct It sounds as if he is speaking Spanish. Incorrect He looks as his father. Correct He looks like his father. Incorrect You play the game like you practice. Correct You play the game as you practice. Among Between Dùng between khi nói tới 2 vật nghĩa là nằm giữa 2 vật. Dùng among khi nói tới nhiều hơn 2 vật nghĩa là nằm giữa nhiều hơn 2 vật nào đó. Incorrect The money will be divided between Sam Bill and Ted. Correct The money will be divided among Sam Bill and Ted. Incorrect The final decision is among you and me. Correct The final decision is between you and me. Bring Take Cách dùng tốt nhất để nhớ sự khác nhau đó là chúng ta bring mang cái gì tới cho người nói và chúng ta take mang cái gì đó từ chỗ người nói. Bring mang lại take mang đi Incorrect What are you going to bring to the party tomorrow Correct What are you going to take to the party tomorrow Incorrect I am still waiting for you. Don t forget to take my book. Correct I am still waiting for you. Don t forget to bring my book. Farther Further Từ farther nên được dùng khi vật gì đó đo đạc được khoảng cách về mặt lý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    59    3    07-07-2022
189    15    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.