Các thành ngữ về "ốm" - Illness Idioms

Sáng nay tỉnh dậy tôi cảm thấy rất mệt, có lẽ vì cảm lạnh. Tôi đang ngồi trên giường và quyết định h viết xong sẽ làm người tôi nhẹ nhõm hơn. | Các thành ngữ về ốm - Illness Idioms Sáng nay tỉnh dậy tôi cảm thấy rất mệt có lẽ vì cảm lạnh. Tôi đang ngồi trên giường và quyết định h ở nhà để chữa bệnh. Vì vậy tôi dành chút thời gian viết một bài về các thành ngữ liên quan đến ốm. r viết xong sẽ làm người tôi nhẹ nhõm hơn. Trong những câu thành ngữ dưới đây bạn sẽ chọn một từ điền vào chỗ trống. Phần nào không hiểu t comment ở dưới chúng tôi sẽ trả lời giúp bạn. 1. I feel absolutely terrible as sick as a dog u cat monkey 2. Are you ok Alex You look a bit under the rain weather c table 3. I felt awful yesterday but today I feel as right as_ weather rain thunder 4. She was off work for a while but now she s back on her feet hands legs 5. She isn t sick she s just a bit__down. I think she needs to take a holiday. run walked jogged 6. Yesterday I had a headache. I had to lie down and close my eyes. splitting cracking breaking 7. If you want to do the three peaks challenge where you climb three mountains in 24 ho have to be as fit as a . violin c fiddle .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN