Sulfate Attack on Concrete - Chapter 0

Chúng tôi coi nó là một vinh dự lớn được lựa chọn của giáo sư A. Bentur và S. Mindess để chuẩn bị cho cuốn sách này để công bố bởi Spon Press và nó đã được không mà không bối rối mà chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ tổng kết có sẵn kiến thức về ảnh hưởng của sunfat vào bê tông. Chúng tôi đã ngập ngừng bởi vì các vấn đề cơ chế của cuộc tấn công sulfate trên bê tông rất phức tạp và đôi khi gây tranh cãi. Multidimensionality của các vấn đề tấn công sulfate trở nên rõ ràng khi nhận ra. | Sulfate Attack on Concrete 2002 Jan Skalny Jacques Marchand and Ivan Odler Modern Concrete Technology Series A series of books presenting the state-of-the-art in concrete technology Series Editors Arnon Bentur National Building Research Institute Technion-Israel Institute of Technology Technion City Haifa 32 000 Israel Sydney Mindess Office of the President University of British Colombia 6328 Memorial Road Vancouver . Canada V6T1Z2 1. Fibre Reinforced Cementitious Composites A. Bentur and S. Mindess 2. Concrete in the Marine Environment . Mehta 3. Concrete in Hot Environments I. Soroka 4. Durability of Concrete in Cold Environments M. Pigeon and R. Pleau 5. High Performance Concrete . Aitcin 6. Steel Corrosion in Concrete A. Bentur S. Diamond and N. Berke 7. Optimization Methods for Material Design of Cement-based Composites Edited by A. Brandt 8. Special Inorganic Cements I. Odler 9. Concrete Mixture Proportioning F. de Larrard 10. Sulfate Attack on Concrete J. Skalny J. Marchand and I. Odler 11. Determination of Pore Structure Parameters K Aligizaki 12. Fundamentals of Durable Reinforced Concrete . Richardson 2002 Jan Skalny Jacques Marchand and Ivan Odler Sulfate Attack on Concrete Jan Skalny Jacques Marchand and Ivan Odler London and New York 2002 Jan Skalny Jacques Marchand and Ivan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.