Chú Bé Rồng - Ryuuroden Tập 01

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên. | G or rr NẾU CjJtJc Asa F_M KAi 5Air aid k 5í 0ÊN ma SUV QAT M fZ. DOỚ. eõ VÀ1 JQ4 NG 1t5l Sfi T0NOi EM RA. KHÔI j mÁv 8ẠY tìÃÝ I 1h4t HA UJC f y-i aẠv ihj EM. 61 ẹốNG Cm4c- e I THEO c ntzVw. I I 0Õ NỀM CHAM 1 ThịỀ H ỨJ v ổ NÃY jữi TH Jtí 1RCT0G- A nAm_hj Ý MÃ