Chú Bé Rồng - Ryuuroden Tập 04

Kokichi đã trở thành Quân sư Rồng cho Lưu Bị và, không may, Asa đã bị Trọng Đạt bắt đi, giao cho Tào Tháo và trở thành thần hộ mệnh cho quân Tào. Hai người bạn phải đối đầu với nhau, nhưng họ vẫn muốn cùng nhau thoát khỏi thời loạn này và trở về tương lai.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    11    1    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.