Chú Bé Rồng - Ryuuroden Tập 04

Kokichi đã trở thành Quân sư Rồng cho Lưu Bị và, không may, Asa đã bị Trọng Đạt bắt đi, giao cho Tào Tháo và trở thành thần hộ mệnh cho quân Tào. Hai người bạn phải đối đầu với nhau, nhưng họ vẫn muốn cùng nhau thoát khỏi thời loạn này và trở về tương lai.