Đề án: Truyền động điện

XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG -Chọn dộ sâu đặt móng là: Df= -Chọn bề rộng móng là: b= -Chọn chiều cao móng là: h= - Chọn lớp đất số 4 làm bề mặt để tính toán và thiết kế móng : + Ctc= kg/cm2= KN/m2 + đn = = KN/m3 + w=

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    90    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.