Chương 12: Hệ thống TĐĐ chính xác (hệ Servo) và TĐĐ sử dụng động cơ bước

1. Các chuyển động quay hay thẳng chủ yếu để thắng mômen cản của đối tượng TĐ (ví dụ: trong máy móc xử lý và gia công, trong máy công cụ). Bộ ĐK tốc độ quay giúp thích ứng công suất cơ lấy từ động cơ với đối tượng TĐ. Phạm vi tốc độ quay của mục tiêu này thường nhỏ và thường chỉ cần tỷ lệ 1 : 10 là đủ. Vì đó cũng thường là nhiệm vụ chính của hệ TĐ, tất nhiên còn thêm cả các nhiệm vụ khác, ta hay gọi đó là hệ TĐ chính (ví dụ) của một máy công cụ | Khoa Điện Đại học Bộ môn Điều khiển tự động Bach Khoa PGS. TSKH. Nguyễn Phung Quang Hà Nội I Chương 12 Hệ thông TĐĐ chính xác hệ Servo và TĐĐ sử dụng động cơ bước Các đặc điểm của hệ TĐ Servo - Khái quát Việc phân loại các chuyển động do các hệ TĐĐ tạo nên có thể được thực hiện như sau 1. Các chuyển động quay hay thẳng chủ yếu để thắng mômen cản của đối tượng TĐ ví dụ trong máy móc xử lý và gia công trong máy công cụ . Bộ ĐK tốc độ quay giúp thích ứng công suất cơ lấy từ động cơ với đối tượng TĐ. Phạm vi tốc độ quay của mục tiêu này thường nhỏ và thường chỉ cần tỷ lệ 1 10 là đủ. Vì đó cũng thường là nhiệm vụ chính của hệ TĐ tất nhiên còn thêm cả các nhiệm vụ khác ta hay gọi đó là hệ TĐ chính ví dụ của một máy công cụ. Trọng tâm khi thiết kế thường nhằm đạt được hiệu suất tốt cho quá trình biến đổi năng lượng. 2. Các chuyển động quay hay thẳng chủ yếu để ĐK đặt vị trí cho phôi dụng cụ hay chi tiết máy của đối tượng TĐ ví dụ TĐ cho các trục Robot TĐ đẩy của máy công cụ TĐ kéo trong hệ thông máy cán . Các hệ TĐ thuộc phạm tru này được gọi là hệ TĐ chính xác hệ TĐ Servo . Hệ TĐ Servo thường cần phạm vi ĐK tốc độ rất rộng tới 1 10000 . Đối với chúng trọng tâm thiết kế thường nằm ở đòi hỏi có độ chính xác và động học cao chất lượng đối với quá trình chuyển động. Đối với nhiều hệ thống TĐ có thể phải giải quyết kết hợp cả hai nhiệm vụ ví dụ TĐ kéo phục vụ chuyển động từ A tới B nhưng đôi khi cũng cần để ĐK đặt vị trí chính xác cho xe được kéo tại điểm dừng ví dụ tại một bến tầu điện ngầm hiện đại . Bài giảng Truyền động điện - Biên soạn lần 1 từ bài giảng của GS. P. Buchner - tháng 8 2005 225 Khoa Điện Bộ môn Đ i ề u khi ể n tự độ ng PGS. TSKH. Nguyễ n Phung Quang Đại học Bách Khoa Hà Nội BÁCH KHOA Các đòi hỏi đối với hệ TĐ Servo Dải công suất có giới hạn trên khoảng 30 kW. Vì hệ TĐ không cần được thiết kế cho chế độ dài hạn mà thường chỉ để vận hành ở chế độ ngắn hạn lặp lại với chu kỳ đóng tương đối nhỏ ED tr số liệu về công suất không còn ý nghĩa ưu tiên nữa.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.