Chú Bé Rồng - Ryuuroden Tập 06

Shirou (Kokichi) và Masumi (ASa) là hai người bạn thân, học tại một trường trung học Nhật Bản. Trong một lần du ngoại đến Trung Quốc với lớp, xuất hiện một con rồng xuyên thủng máy bay và nuốt chửng hai người. Hai người được đưa về thời Tam Quốc. | Trig Ní-tÚHắ cơ ọõv -ixX MẠĩ _ ittisữAt Lúu ỀH S4U ỠA PHẢ H AtóM OáN HHlẻLl ÍHI tữứ bxúối cự ỉc I íc 6 KjẠ Ế Ị TYíAMH I .-Ỉ4Ó LỤLi Ềf a íổ 65 rn ơ. Hưvổ Eúi iVrÚÌN 1 Ể ---- PbMt I . J ớ f Ả j. . í óí AÍạạ hỌ