PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tham khảo tài liệu 'phần 1: giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lập trình căn bản TỔNG QUAN I. MỤC ĐÍCH YÊU CÀU Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng. Học xong môn này sinh viên phải nắm được các vấn đề sau - Khái niệm về ngôn ngữ lập trình. - Khái niệm về kiểu dữ liệu - Kiểu dữ liệu có cấu trúc cấu trúc dữ liệu . - Khái niệm về giải thuật - Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật. - Ngôn ngữ sơ đồ lưu đồ sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật. - Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C. - Các kiểu dữ liệu trong C. - Các lệnh có cấu trúc. - Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C. - Một số cấu trúc dữ liệu trong C. II. ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên sau - Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học Toán Tin Lý Tin. - Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử Viễn thông Tự động hóa. III. NỘI DUNG CỐT LÕI Trong khuôn khổ 45 tiết giáo trình được cấu trúc thành 2 phần Phần 1 giới thiệu về lập trình cấu trúc các khái niệm về lập trình giải thuật. Phần 2 trình bày có hệ thống về ngôn ngữ lập trình C các câu lệnh các kiểu dữ liệu. PHÀN 1 Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật PHÀN 2 Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình C Chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C môi trường lập trình Turbo C Chương 2 Các thành phần của ngôn ngữ C Chương 3 Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn Chương 4 Các lệnh có cấu trúc Chương 5 Chương trình con Chương 6 Kiểu mảng Chương 7 Kiểu con trỏ Chương 8 Kiểu chuỗi ký tự Chương 9 Kiểu cấu trúc Trang 1 Lập trình căn bản Chương 10 Kiểu tập tin IV. KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A sinh viên cần phải có các kiến thức nền tảng sau - Kiến thức toán học. - Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính. V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Văn Linh Giáo trình Tin Học Đại Cương A Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    22    1    30-06-2022
253    23    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.