Chương 1 và 2: Lập trình C căn bản

Chương 1 và 2: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình Turbo C & Các thành phần của ngôn ngữ C | Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C MÔI TRƯỜNG TURBO C Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C . I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C C là ngôn ngữ lập trình cấp cao được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX Dennish Ritchie làm việc tại phòng thí nghiệm Bell đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL do Martin Richards đưa ra vào năm 1967 và ngôn ngữ B do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên trên máy PDP-7 và được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của máy DEC PDP-11. Năm 1978 Dennish Ritchie và Kernighan đã cho xuất bản quyển Ngôn ngữ lập trình C và được phổ biến rộng rãi đến nay. Lúc ban đầu C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ điều hành Unix nhằm mục đích hỗ trợ cho các công việc lập trình phức tạp. Nhưng về sau với những nhu cầu phát triển ngày một tăng của công việc lập trình C đã vượt qua khuôn khổ của phòng thí nghiệm Bell và nhanh chóng hội nhập vào thế giới lập trình để rồi các công ty lập trình sử dụng một cách rộng rãi. Sau đó các công ty sản xuất phần mềm lần lượt đưa ra các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C và chuẩn ANSI C cũng được khai sinh từ đó. Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất mềm dẻo có một thư viện gồm rất nhiều các hàm function đã được tạo sẵn. Người lập trình có thể tận dụng các hàm này để giải quyết các bài toán mà không cần phải tạo mới. Hơn thế nữa ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp. Ngoài ra C cũng cho phép người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Tuy nhiên điều mà người mới vừa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.