Báo cáo: "Plasmid vi khuẩn và Ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học"

Plasmid có nhiều loại chứa những gen sản xuất kháng sinh mà chúng ta có thể tận dụng để sản xuất kháng sinh chữa bệnh cho người và động vật. Xét về mặt chuyển giao gen trong môi trường, plasmid là những phương tiện hết sức linh hoạt vận chuyển ADN từ cá thể này sang cá thể khác. | TRƯỜNG ĐH SP KHOA SINH HỌC SINH 2B-K34 GVHD: Trần Thanh Thủy SVTH : Lê Hoàng Thái Vinh Ngô Thị Thanh Trân Plasmid của vi khuẩn và ứng dụng trong công nghệ sinh học SƠ LƯỢC ĐẦU DUNG . Plasmid vi khuẩn II. 2. Ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học III. KẾT LUẬN IV. TÀI LiỆU THAM KHẢO 01 I. MỞ ĐẦU Plasmid có nhiều loại chứa những gen sản xuất kháng sinh mà chúng ta có thể tận dụng để sản xuất kháng sinh chữa bệnh cho người và động vật. Xét về mặt chuyển giao gen trong môi trường, plasmid là những phương tiện hết sức linh hoạt vận chuyển ADN từ cá thể này sang cá thể khác. 01 Khai thác các đặc tính sinh học của plasmid, ngày nay plasmid được ứng dụng một cách rộng rãi trong công nghệ sinh học và di truyền. Các plasmid của vi khuẩn: pSC101 (trái), plasmid siêu xoắn 01 DUNG . PLASMID VI KHUẨN 1. ĐỊNH NGHĨA PLASMID Ở vi khuẩn và một số nấm men, ngoài các gen nằm trong genophore còn có các yếu tố di truyền ngoài thể nhiễm sắc, gọi là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG