Báo cáo: "Plasmid vi khuẩn và Ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học"

Plasmid có nhiều loại chứa những gen sản xuất kháng sinh mà chúng ta có thể tận dụng để sản xuất kháng sinh chữa bệnh cho người và động vật. Xét về mặt chuyển giao gen trong môi trường, plasmid là những phương tiện hết sức linh hoạt vận chuyển ADN từ cá thể này sang cá thể khác. | TRƯỜNG ĐH SP KHOA SINH HỌC SINH 2B-K34 GVHD: Trần Thanh Thủy SVTH : Lê Hoàng Thái Vinh Ngô Thị Thanh Trân Plasmid của vi khuẩn và ứng dụng trong công nghệ sinh học SƠ LƯỢC ĐẦU DUNG . Plasmid vi khuẩn II. 2. Ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học III. KẾT LUẬN IV. TÀI LiỆU THAM KHẢO 01 I. MỞ ĐẦU Plasmid có nhiều loại chứa những gen sản xuất kháng sinh mà chúng ta có thể tận dụng để sản xuất kháng sinh chữa bệnh cho người và động vật. Xét về mặt chuyển giao gen trong môi trường, plasmid là những phương tiện hết sức linh hoạt vận chuyển ADN từ cá thể này sang cá thể khác. 01 Khai thác các đặc tính sinh học của plasmid, ngày nay plasmid được ứng dụng một cách rộng rãi trong công nghệ sinh học và di truyền. Các plasmid của vi khuẩn: pSC101 (trái), plasmid siêu xoắn 01 DUNG . PLASMID VI KHUẨN 1. ĐỊNH NGHĨA PLASMID Ở vi khuẩn và một số nấm men, ngoài các gen nằm trong genophore còn có các yếu tố di truyền ngoài thể nhiễm sắc, gọi là . | TRƯỜNG ĐH SP KHOA SINH HỌC SINH 2B-K34 GVHD: Trần Thanh Thủy SVTH : Lê Hoàng Thái Vinh Ngô Thị Thanh Trân Plasmid của vi khuẩn và ứng dụng trong công nghệ sinh học SƠ LƯỢC ĐẦU DUNG . Plasmid vi khuẩn II. 2. Ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học III. KẾT LUẬN IV. TÀI LiỆU THAM KHẢO 01 I. MỞ ĐẦU Plasmid có nhiều loại chứa những gen sản xuất kháng sinh mà chúng ta có thể tận dụng để sản xuất kháng sinh chữa bệnh cho người và động vật. Xét về mặt chuyển giao gen trong môi trường, plasmid là những phương tiện hết sức linh hoạt vận chuyển ADN từ cá thể này sang cá thể khác. 01 Khai thác các đặc tính sinh học của plasmid, ngày nay plasmid được ứng dụng một cách rộng rãi trong công nghệ sinh học và di truyền. Các plasmid của vi khuẩn: pSC101 (trái), plasmid siêu xoắn 01 DUNG . PLASMID VI KHUẨN 1. ĐỊNH NGHĨA PLASMID Ở vi khuẩn và một số nấm men, ngoài các gen nằm trong genophore còn có các yếu tố di truyền ngoài thể nhiễm sắc, gọi là plasmid. Plasmid là phân tử DNA có kích thước nhỏ (2-5kb), dạng vòng, nằm độc lập trong tế bào chất, có khả năng sao chép độc lập, không phụ thuộc vào sự sao chép DNA nhiễm sắc thể của vi khuẩn. 01 - Mỗi tế bào vi khuẩn có khoảng 20 plasmid. - Plasmid gồm 8000 ─ cặp nucleotit. - Các Plasmid không phải là các yếu tố nhất thiết phải có đối với sự sống của tế bào, nhưng khi có mặt , chúng đem lại cho tế bào nhiều đặc tính chọn lọc quý giá như chống chịu với nhiệt độ bất lợi, thuốc màu, kháng sinh, các chất dinh dưỡng 01 Plasmid có ở rất nhiều loài vi khuẩn: và ở nhiều loài trực khuẩn đường ruột và vi khuẩn Gram âm (RP1, RSF 1030 ), ở tụ cầu khuẩn vàng (pT127, pC194 ), ở xạ khuẩn Streptomyces coelicolor (pSLPI ), ở Rhizobium melitoli (pSymA, pSymB) 01 Sơ đồ minh họa một tế bào vi khuẩn với plasmid ở bên trong (2) Plasmids (1) DNA nhiễm sắc thể. 01 2. HÌNH DẠNG PLASMID 01 3. Vòng ADN của plasmid bao gồm 3 phần chính : - Một vùng ADN gọi là phần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    239    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.