Vi sinh vật cá phương pháp chế biến và bảo quản

Việt Nam có đường sông và đường biển, kha dài và dày đặc - nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (đặc biệt là cá) phát triển mạnh. Hơn nữa cá đã trở thành thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của mỗi nhà, mỗi người dân Việt | 5/13/2020 11:06:39 PM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM LỚP SINH IIIB_K34 GVGD: TS. Trần Thanh Thủy SVTH : Ngô Thị Thanh Trân Lê Hoàng Thái Vinh VI SINH VẬT Ở CÁ, PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ 5/13/2020 11:06:39 PM Mở đầu Đặc điểm của cá III. Hệ vi sinh vật ở cá Hệ vi sinh vật trên cá Hệ vi sinh vật trong quá trình thối rữa cá Hệ vi sinh vật gây bệnh ở cá IV. Các phương pháp chế biến, bảo quản và hệ vi sinh vật một số sản phẩm từ cá Cá khô Cá đông lạnh Cá muối Nước mắm V. Kết luận VI. Tài liệu tham khảo VII. Trả lời câu hỏi NỘI DUNG CHÍNH 5/13/2020 11:06:39 PM I. MỞ ĐẦU Việt Nam có đường sông và đường biển khá dài và dày đặc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản (đặc biệt là cá ) phát triển mạnh. Hơn nữa cá đã trở thành thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của mỗi nhà, mỗi người dân Việt. Nhưng ít ai biết rằng cả lúc sống và lúc chết trong cơ thể cá vẫn có chứa một lượng lớn vi sinh . | 5/14/2020 12:36:44 AM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM LỚP SINH IIIB_K34 GVGD: TS. Trần Thanh Thủy SVTH : Ngô Thị Thanh Trân Lê Hoàng Thái Vinh VI SINH VẬT Ở CÁ, PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ 5/14/2020 12:36:44 AM Mở đầu Đặc điểm của cá III. Hệ vi sinh vật ở cá Hệ vi sinh vật trên cá Hệ vi sinh vật trong quá trình thối rữa cá Hệ vi sinh vật gây bệnh ở cá IV. Các phương pháp chế biến, bảo quản và hệ vi sinh vật một số sản phẩm từ cá Cá khô Cá đông lạnh Cá muối Nước mắm V. Kết luận VI. Tài liệu tham khảo VII. Trả lời câu hỏi NỘI DUNG CHÍNH 5/14/2020 12:36:44 AM I. MỞ ĐẦU Việt Nam có đường sông và đường biển khá dài và dày đặc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản (đặc biệt là cá ) phát triển mạnh. Hơn nữa cá đã trở thành thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của mỗi nhà, mỗi người dân Việt. Nhưng ít ai biết rằng cả lúc sống và lúc chết trong cơ thể cá vẫn có chứa một lượng lớn vi sinh vật. Vậy có những cách chế biến và bảo quản nào giúp giữ cá được lâu hơn. II. ĐẶC ĐIỀM CỦA CÁ Thành phần hoá học của cá : hàm lượng nước từ 65÷85%, nhiều chất dinh dưỡng như lipid: 0,1÷33%, protein: 12÷23%, vitamin. Cá có nhiều protein đơn giản nên cá dễ bị thối rữa. protein của cá dễ đồng hóa và hấp thu. Protein chủ yếu là albumin, globulin, nucleoprotein Các acid béo chưa no hoạt tính cao chiếm 90% trong tổng số lipid bao gồm oleic, linoleic, linolenic 5/14/2020 12:36:44 AM Cá chứa 1-1,7% chất khoáng, cá biển chứa nhiều khoáng hơn cá nước ngọt, cá biển chứa lượng Iod khá cao. Trong cá, nhất là cá biển có 2 chất dinh dưỡng rất quý đối với sức khỏe con người, đó là các acid béo omega 3 (EPA và DHA). 5/14/2020 12:36:44 AM 5/14/2020 12:36:44 AM III. HỆ VI SINH VẬT Ở CÁ 1. HỆ VI SINH VẬT TRÊN CÁ Hệ vi sinh vật ở cá rất đa dạng, chủ yếu có thành phần và số lượng giống với hệ vi sinh vật của môi trường nước xung quanh cá sống. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    77    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.