Vi sinh vật cá phương pháp chế biến và bảo quản

Việt Nam có đường sông và đường biển, kha dài và dày đặc - nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (đặc biệt là cá) phát triển mạnh. Hơn nữa cá đã trở thành thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của mỗi nhà, mỗi người dân Việt | 5/13/2020 11:06:39 PM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM LỚP SINH IIIB_K34 GVGD: TS. Trần Thanh Thủy SVTH : Ngô Thị Thanh Trân Lê Hoàng Thái Vinh VI SINH VẬT Ở CÁ, PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ 5/13/2020 11:06:39 PM Mở đầu Đặc điểm của cá III. Hệ vi sinh vật ở cá Hệ vi sinh vật trên cá Hệ vi sinh vật trong quá trình thối rữa cá Hệ vi sinh vật gây bệnh ở cá IV. Các phương pháp chế biến, bảo quản và hệ vi sinh vật một số sản phẩm từ cá Cá khô Cá đông lạnh Cá muối Nước mắm V. Kết luận VI. Tài liệu tham khảo VII. Trả lời câu hỏi NỘI DUNG CHÍNH 5/13/2020 11:06:39 PM I. MỞ ĐẦU Việt Nam có đường sông và đường biển khá dài và dày đặc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản (đặc biệt là cá ) phát triển mạnh. Hơn nữa cá đã trở thành thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của mỗi nhà, mỗi người dân Việt. Nhưng ít ai biết rằng cả lúc sống và lúc chết trong cơ thể cá vẫn có chứa một lượng lớn vi sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN