Chuyên đề : Các tác nhân gây bệnh trong nước là virut

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề : các tác nhân gây bệnh trong nước là virut', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường ĐH Công Nghiệp Viện KHCN và Quản Lý Môi Trường Bài Báo Cáo Chuyên Đề 5 Các tác nhân gây bệnh trong nước là virut Lớp :NCMT4B GVHD: Nguyễn Hoàng Mỹ Danh sách nhóm:5 Nguyễn Mậu Bính Lưu Hồ Diệp Nguyễn Thị Hướng Phạm Thị Hồng Ni Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Lam Phạm Thị Mỹ Ánh Nguyễn Thị Bích Chi Huỳnh Thị Hồng Liễu Huỳnh Thị Thu Thảo Bệnh dại TÁC NHÂN GÂY BỆNH: VIRÚT VIRÚT LÀ GÌ? Bệnh thủy đậu Cúm gà CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. KHÁI NIỆM Sự phát hiện ra virút ? Tóm tắt lược sử phát hiện nghiên cứu virút - Trước công nguyên phát hiện một số bệnh (bệnh dại, bại liệt, đậu mùa) mà sau này được xác định là do virút - 1892 phát hiện bệnh khảm thuốc lá có mầm bệnh nhỏ hơn vi khuẩn 1898 người ta gọi virút là mầm độc. Sau đó người ta phát hiện một số virút gây bệnh cho động vật - 1915 phát hiện ra virút ở vi khuẩn ( phagơ) ? Từ cách phát hiện ra virut có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut ? (kích thước, cấu tạo, cách dinh dưỡng) I. KHÁI NIỆM 1. Sự phát hiện ra virút 2. Khái niệm II. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO 1. Hình thái III. PHÂN LOẠI VIRÚT 1. Tiêu chí phân loại 2. Các loại virút 2. Cấu tạo CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. KHÁI NIỆM 1. Sự phát hiện ra virút 2. Khái niệm II. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO 1. Cấu tạo III. PHÂN LOẠI VIRÚT 1. Tiêu chí phân loại 2. Một số loại virút 2. Khái niệm II. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO Virut: - Là 1 thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào. Kích thước nhỏ bé: từ 10-100 nm. Gồm 2 phần chính: vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic. Sống ký sinh bắt buộc trong tế bào vật chủ 2. Hình thái 1. Cấu tạo CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. KHÁI NIỆM 1. Sự phát hiện ra virút 2. Khái niệm II. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO 1. Cấu tạo III. PHÂN LOẠI VIRÚT 1. Tiêu chí phân loại 2. Một số loại virút 2. Hình thái 1. Cấu trúc của virut * Virut cấu tạo gồm những thành phần nào? *Bản chất của các thành phần đó là gì? Vỏ (capsit) Protêin Lõi (bộ gen) axít nuclêic Axit nucleic Capsit Bộ gen của virút có thể là ADN hoặc ARN, có thể 1 sợi hoặc 2 sợi Bộ gen của . | Trường ĐH Công Nghiệp Viện KHCN và Quản Lý Môi Trường Bài Báo Cáo Chuyên Đề 5 Các tác nhân gây bệnh trong nước là virut Lớp :NCMT4B GVHD: Nguyễn Hoàng Mỹ Danh sách nhóm:5 Nguyễn Mậu Bính Lưu Hồ Diệp Nguyễn Thị Hướng Phạm Thị Hồng Ni Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Lam Phạm Thị Mỹ Ánh Nguyễn Thị Bích Chi Huỳnh Thị Hồng Liễu Huỳnh Thị Thu Thảo Bệnh dại TÁC NHÂN GÂY BỆNH: VIRÚT VIRÚT LÀ GÌ? Bệnh thủy đậu Cúm gà CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. KHÁI NIỆM Sự phát hiện ra virút ? Tóm tắt lược sử phát hiện nghiên cứu virút - Trước công nguyên phát hiện một số bệnh (bệnh dại, bại liệt, đậu mùa) mà sau này được xác định là do virút - 1892 phát hiện bệnh khảm thuốc lá có mầm bệnh nhỏ hơn vi khuẩn 1898 người ta gọi virút là mầm độc. Sau đó người ta phát hiện một số virút gây bệnh cho động vật - 1915 phát hiện ra virút ở vi khuẩn ( phagơ) ? Từ cách phát hiện ra virut có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut ? (kích thước, cấu tạo, cách dinh dưỡng) I. KHÁI NIỆM 1. Sự phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.