ÔN THI TỐT NGHIỆP VẬT LÍ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 12 CƠ BẢN

Tham khảo tài liệu 'ôn thi tốt nghiệp vật lí lượng tử ánh sáng 12 cơ bản', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN THI TÓT NGHIỆP VẬT LÍ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 12 CƠ BẢN Câu 1. Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào tấm kẽm tích điện âm. Hiện tượng xảy ra như sau A. Tấm kẽm mất dần ion dương B. Tấm kẽm mất dần ion âm. C. Tấm kẽm mất dần electron D. A B C đều đúng. Câu 2. Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng quang điện là hiện tượng khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại thì sẽ làm bật ra A. Các hạt prôtôn B. Các phôtôn C. Các nơtrôn D. Các electron Câu 3. Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng quang điện là hiện tượng khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào A. Một chất điện môi làm nó tích điện B. Một chất điện phân làm nó bị phân li C. Một tấm kim loại thì sẽ làm nó bật ra các electron D. Cả A B C đều đúng. Câu 4. Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng quang điện là hiện tượng các quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại A. Các phôtôn có bước sóng thích hợp B. Các prôtôn có bước sóng thích hợp C. Các electron có bước sóng thích hợp D. Các Nơtrôn có bước sóng thích hợp Câu 5. Chọn câu trả lời đúng. Quang electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng nếu A. Cường độ chùm sáng đủ lớn. B. Năng lượng chùm ánh sáng đủ lớn. C. Tần số ánh sáng nhỏ. D. Bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định. Câu 6. Chọn câu trả lời sai. A. Các electron bị bật ra khỏi bề mặt một tấm kim loại khi chiếu một chùm sáng thích hợp có bước sóng ngắn vào bề mặt tấm kim loại đó được gọi là các electron quang điện. B. Các electron có thể chuyển động gần như là tự do bên trong tấm kim loại và tham gia vào quá trình dẫn điện được gọi là các electron tự do. C. Dòng điện được tạo bởi các electron tự do gọi là dòng điện dịch. D. Dòng điện được tạo bởi các electron quang điện gọi là dòng quang điện. Câu 7. Chọn câu trả lời đúng. Để giải thích hiện tượng quang điện ta dựa vào A. Thuyết sóng ánh sáng B. Thuyết lượng tử ánh sáng C. Giả thuyết của Macxoen D. Cả A B C đều đúng. Câu 8. Chọn câu trả lời đúng. Trong tế bào quang điện cường độ của dòng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    120    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.