100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12

Tham khảo tài liệu '100 câu trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp vật lý 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 1. Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ khoảng thời giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là At. Thời gian cần thiết để cường độ dòng điện tức thời trong mạch giảm từ giá trị cực đại về 0 là A. At 2. B. At. C. 2At. D. 4At. 2. Năng lượng liên kết của các hạt nhân 92U234 và 82Pb206 lần lượt là 1790MeV và 1586MeV. Chỉ ra kết luận đúng A. Độ hụt khối của hạt nhân U nhỏ hơn độ hụt khối của hạt nhân Pb. B. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân U lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Pb. C. Hạt nhân U kém bền hơn hạt nhân Pb. D. Năng lượng liên kết của hạt nhân U nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Pb. 3. Để các êlectrôn có thể bứt ra khỏi bề mặt kim loại thì chùm ánh sáng kích thích phải thoả mãn điều kiện nào A. Cường độ của chùm sáng rất lớn. C. Bước sóng của ánh sáng lớn hơn một giới hạn nhất định. B. Bước sóng của ánh sáng rất lớn. D. Tần số của ánh sáng lớn hơn một giới hạn xác định. 4. Khi tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu đường dây tải điện lên 4 lần thì độ giảm điện thế trên đường dây sẽ A. tăng 16 lần B. giảm 16 lần C. giảm 4 lần D. tăng 4 lần 5. Công thốt êlectrôn của một kim loại là A thì bước sóng giới hạn quang điện là X. Nếu chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng X vào kim loại này thì động năng ban đầu cực đại của các quang electron là 2A. Tìm hệ thức liên lạc đúng A. X 3X B. X 0 5X. C. X X 3. D. X 2X 3. 6. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô ở một trong các quỹ đạo N O P. chuyển về quỹ đạo M thì nguyên tử hiđrô phát vạch bức xạ thuộc vùng nào của thang sóng điện từ A. hồng ngoại. B. hồng ngoại và ánh sáng khả kiến. C. tử ngoại D. tử ngoại và ánh sáng khả kiến. 7. Sau khi chỉnh lưu hai nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều tần số 50Hz cường độ hiệu dụng I thì ta được dòng điện A. một chiều nhấp nháy và đứt quãng. B. một chiều nhấp nháy biến đổi tuần hoàn với tần số 100Hz. C. không đổi và cường độ bằng I. D. một chiều nhấp nháy biến đổi tuần hoàn với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.