ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _ Đề số 2

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn vật lí _ đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _ Đề số 2 Câu 1 . Biểu thức li độ của vật dao động điều hoà có dạng x Acos a t ọ vận tốc của vật có giá trị cực đại là A. v mã A 2 B. v mã A2a C. v mã A D. v mã 2A Câu 2. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định . Kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng . Chu kì dao động của con lắc là A. T 2y ĩ B. T ĩ C. T 2y m D. T V m 2y V m V k 2y Câu 3. Tại một nơi xác định chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với A. độ dài con lắc B. gia tốc trọng trường C. căn bậc hai độ dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường Câu 4. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là x1 4cos100 y t cm và x1 3cos 100 Tĩ t y cm . Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là A. 7 cm B. 5 cm C. 1 cm D. 3 5 cm Câu 5. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đại vào biên độ của một vật dao động điều hoà là A. Đường elip . B. Đường parabol C. Đường thẳng di qua gốc toạ độ D. Một đường cong khác . Câu 6. Giá trị trung bình của động năng và thế năng của vật dao đọng điều hoà trong một chu kì dao động lần lượt là A. 0 1m 2A2 B. 1m 2A2 1m 2A2 2 2 2 C ịm 2A2 0 D. 1m 2A2 1m 2A2 2 4 4 Câu 7. Một vật dao động điều hoà với ch kì T và biên độ A . Thời gian ngắn nhất để vật đI từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x A 2 là A. T 4 B. T 8 C. T 12 D. T 30 Câu 8. Trong một dao động điều hoà vị trí mà có động năng và thế năng bằng nhau là A. Vị trí cân bằng . B. ở chính giữa vị trí cân bằng và vị trí biên . C. Vị trí biên . D. Không phải ba vị trí nêu trên . Câu 9. Một vật khối lượng 250 g treo vào lò xo có độ cứng k 100N m . Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc 40 5 3 cm s hướng về vị trí cân bằng . Biên độ dao động của vật là bao nhiêu A. 2 cm B. 5 3 cm C. 273 cm. D. 4 cm Câu 10. Sợi dây dài l 90cm có hai đầu cố định dang có sóng dừng . Biết tốc độ truyền sóng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.