Kỳ thi: HKII Môn thi: LÝ 12NC

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi: hkii môn thi: lý 12nc', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Hùng Vương Tổ Lý Kỳ thi HKII Môn thi LÝ 12NC 001 Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số fi khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối ni thì có tốc độ vi và có bước sóng X1. Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n2 n2 n1 thì có tốc độ v2 có bước sóng X2 và tần số f2. Hệ thức nào sau đây là sai A. niVi n2V2 Bj C. f2 fl D. V2Ầ1 002 Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm bốn ánh sáng đơn sắc màu đỏ màu vàng màu chàm tím. Khi đó chùm tia khúc xạ đơn sắc có góc khúc xạ nhỏ nhất là A. đỏ B. Vàng C. chàm D. tím 003 Ở một nhiệt độ nhất định nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng X1 Và X2 Với X1 X2 thì nó cũng có khả năng hấp thụ A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn X1. B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn X2. C. hai ánh sáng đơn sắc đó. D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ X1 đến X2. 004 Tiến hành thí nghiệm I-âng Với lần lượt ánh sáng đơn sắc màu đỏ màu Vàng màu lam màu lục thì khoảng vân giao thoa hẹp nhất là đối với ánh sáng A. màu lam. B. màu đỏ. C. màu lục. D. màu Vàng. 005 Tia Rơnghen có A. cùng bản chất với sóng vô tuyến. B. cùng bản chất với sóng âm. C. điện tích âm. D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 006 Trong thí nghiệm Young Y-âng Về giao thoa ánh sáng hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0 5mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0 5 pm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách Vân sáng trung tâm chính giữa một khoảng 6mm có vân sáng bậc thứ A. 4. B. 6. C. 2. D-3. 007 Trong thí nghiệm giao thoa Young Y-âng khoảng cách từ 2 khe đến màn là im khoảng cách giữa 2 khe là 1 5mm ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng 0 6pm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 ở bên này Và Vân tối thứ 5 ở bên kia so Với vân sáng trung tâm là A. imm. B. 2 8mm. C. 2 6mm. D. 3mm. 008 Trong thí nghiệm Young .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    56    2    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.