ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát chất lượng môn vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | T T GDTX NAM SÁCH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Nhóm Lý - Tổ KHTN Thời gian 45 phút - Mã đề Họ và tên . Điểm SBD .Phòng thi . Lớp . 1. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng A. electron thoát khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp. B. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp. C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng electron khỏi một chất bằng cách dùng ion bắn phá. 2. Chọn phát biểu đúng về thuyết lượng tử ánh sáng A. ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là prôtôn. B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f mỗi phôtôn có năng lượng tỉ lệ với tần số f. C. Mỗi khi nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một prôtôn. D. Trong chân không vận tốc của phôtôn nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng. 3. Khi nói về tia laze phát biểu nào dưới đây sai Tia laze có A. độ đơn sắc không cao. C. cường độ lớn. B. tính định hướng cao. D. tính kết hợp rất cao. 4. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c m s. Theo hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng vật có khối lượng 2 g thì có năng lượng nghỉ bằng A. J B J C. J D. J 5. Trong phản ứng hạt nhân điều nào dưới đây sai A. Số khối được bảo toàn. B. Điện tích được bảo toàn. C. Năng lượng toàn phần được bảo toàn. D. Khối lượng nghỉ được bảo toàn. 6. Khi nói về tia tử ngoại phát biểu nào dưới đây đúng A. Tia tử ngoại có tấn số lớn hơn tần số ánh sáng đỏ. B. Tia tử ngoại có tác dụng đâm xuyên mạnh hơn tia X. C. Trong chân không bước sóng tia tử ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng lam. D. Tia tử ngoại có bản chất không phải là sóng điện từ. 7. Chọn phát biểu sai về tia X. A. Trong chân không bước sóng tia X nhỏ hơn bước sóng tia sáng vàng B. Tia X có bản chất là sóng điện từ. C. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại. D. Tia X có tác dụng rất mạnh len kính ảnh. 8. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe bằng 1mm. Khi chiếu sáng hai

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    32    1    05-07-2022
93    12    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.