ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ : 002

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn vật lý đề : 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MỏN VẬT LÝ ĐỀ 002 Câu01 Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k 30 N m và vật nặng có khối lượng dao động không ma sát. Cho g 10 m s2 a 30o. Kéo vật hướng lên trên tới vị trí lò xo giãn 1 đoạn 9cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Chọn trục OX dọc theo mặt phẳng nghiêng và hướng lên trên gốc O tại VTCB gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Viết phương trình dao động của vật A. x 9sin 10t cm a 30o C. x 14sin 10t cm B. x 9sin 10t - cm D. x 14sin 10t - cm Câu02 Công suất hao phí dọc đường dây tải có hiệu điện thế 500kV khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo đường dây có điện trở 10Q là A. 1736W B. 576W C. 173 6W D. 5760W Câu03 Tìm phát biểu sai. mắt cận thị là A. Mắt khi không điều tiết tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc B. Phải điều tiết tối đa mới nhìn được vật ở xa C. Tiêu cự của mắt có giá trị lớn nhất nhỏ hơn mắt bình thường D. Độ tụ của thủy tinh thể là nhỏ nhất khi nhìn vật ở điểm cực viễn Câu04 Đồng vị Pôlôni 284 Po là chất phóng xạ a chu kì bán rã là 138ngày. Cho Na 6 Độ phóng xạ ban đầu của 2mg Po là A. 2 Bq B. 2 Bq C. 3 Bq D. 3 Bq Câu05 Cho mạch điện như hình vẽ. Khi C có giá trị Co thì Ucmax lúc này A. Zco Zl B. Zco R2 7 Zl C. . Zco R2 Z D. . ZL ZL z . R Z a Cx r l ZCo Z ---- 1 1 c 7 B Câu06 BiÕt S trÝ quang t m kính gì Ảnh S là thật hay ảo A. Thấu kính phân kì ảnh ảo C. Thấu kính hội tụ ảnh thật lụ iÓm s thÊu kÝnh ng nằm trên trục chính xy lụ trôc chÝnh. S lụ inh O lụ v Thấu kính này là thấu S 0 B. Thấu kính hội tụ ảnh ảo D. Thấu kính phân kì ảnh thật X Y Câu07 Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N nguồn điểm một khoảng NA 1m có mức cường độ âm là LA 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó Io 0 1 nW m2. Cường độ âm đó tại A là A. Ia 0 1 nW m2 B. Ia 0 1 mW m2 C. Ia 0 1 W m2 D. Ia 0 1 GW m2 Câu08 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Iâng nếu dịch chuyển S theo phương song song với S1 S2 về phía S1 thì A. Hệ vân dịch chuyển về phía S2 C. Vân trung tâm dịch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.