ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ : 001

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn vật lý đề : 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MổNVẬT LÝ ĐỀ 001 Câul Phát biểu nào sau đây là sai A. Điều kiện để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng. B. Điều kiện để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng. C. Điều kiện để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kì lực cưỡng bức bằng chu kì dao động riêng. D. Điều kiện để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ lực cương bức bằng biên độ dao động riêng. Câu02 Một máy phát điện xoay chiều có Rôto quay 500vòng phút. Tần số dòng điện nó phát ra khi có ba cặp cực là A. 1500Hz B. 150Hz C. 250Hz D. 25Hz Câu03 Chọn câu sai A. Bước sóng của sóng điện từ càng ngắn thì năng lượng sóng càng nhỏ B. Để thu sóng điện từ mắc phối hợp ăngten với mạch dao động có tần số riêng điều chỉnh được C. Để phát sóng điện từ mắc phối hợp máy phát dao động điều hoà với một ăngten D. Trong máy thu thanh vô tuyến điện mạch dao động thực hiện chọn sóng cần thu Câu04 Chọn câu trả lời đúng Dao động tự do A. Có chu kì và biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. B. Có chu kì và năng lượng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. C. Có chu kì và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. D. Có biên độ và pha ban đầu chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Câu05 Hai cuộn dây L1 R1 và L2 R2 mắc nối tiếp nhau. Gọi U U1 và U2 làn lượt là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế hai đầu các cuộn dây L1 R1 và L2 R2 . Điều kiện để U U1 U2 là A. L L B. L L2 C. L1L2 R1R2 D. R1 R2 R2 R1 L1 L2 R1 R2 Câu06 Một lăng kính có góc chiết quang 60. Chiếu một tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ thì đo được góc lệch của tia sáng qua lăng kính là 30. Chiết suất của lăng kính là 5 B. 1 48 C. 1 55 D. 1 43 Câu07 Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ trên phim người ta điều chỉnh ảnh bằng cách A. Giữ phim đứng yên điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.