ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Năm học: 2010-2011 Môn : Vật Lý

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập tốt nghiệp năm học: 2010-2011 môn : vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Năm học 2010-2011 Môn Vật Lý I. Phần chung cho tất cả các thí sinh 32 câu Câu 1 Một con lắc lò xo đang dao động điều hoà và vật đang chuyển động về vị trí cân bằng. Chọn phát biểu đúng A. Năng lượng của vật đang chuyển hoá từ thế năng sang động năng B. Thế năng tăng dần và động năng giảm dần C. Cơ năng của vật tăng dần đến giá trị lớn nhất D. Thế năng của vật tăng dần nhưng cơ năng không đổi Câu2 Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất cách nhau 8cm mất 1s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua li độ x 2 2 cm theo chiều dương phương trình dao động của vật là A. x 4cos 7t - T 4 cm B. x 4cos 7t 7 4 cm C. x 4 cos 2n t 7 4 cm D. x 8cos 7t - 7 4 cm Câu 3 Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô thấy có những lúc sóng rất mạnh thậm chí đổ ra ngoài. Điều giải thích nào là đúng nhất A. Nước trong xô bị dao động mạnh do hiện tượng cộng hưởng xảy ra B. Nước trong xo bị dao động mạnh C. Nước trong xô bị dao động cưỡng bức D. Nước trong xô dao động điều hoà Câu 4 Chu kì dao động của con lắc đơn thay đổi thế nào khi chiều dài con lắc tăng 4 lần A. Tăng 2 lầnB. Tăng 4 lần C. Giảm 4 lần D. Giảm 2 lần Câu 5 Con lắc lò xo có độ cứng 40N m dao động với phương trình x 5sin 10t 71 3 cm. Năng lượng của dao động là A. 0 05 J B. 100 J C. 500J D. 0 01 J Câu 6 Tổng hợp hai dao động điều hoà có cùng tần số 5 Hz và biên độ lần lượt là 3 cm và 5cm là dao động điều hoà có 5 Hz 2 cm A 8 cm 5Hz A 2 cm 10Hz 2 cm A 8 cm 10Hz A 8cm Câu 7 Sóng dọc là A. Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng B. Sóng có phương dao động là phương thẳng đứng C. Sóng có phương dao động là phương ngang D. Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng Câu 8 Vận tốc của âm phụ thuộc vào A. Tính đàn hồi và mật độ của môi trường B. Bước sóng âm C. Biên độ âm D. Tần số âm Câu 9 Cho phương trình dao động của nguồn sóng O u 5cos20 -t cm. Sóng truyền trên dây với bước sóng là 2m và biên độ không đổi. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.