ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ – Mã đề thi :225

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đh năm 2011 môn : vật lí – mã đề thi :225', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN VẢT LÍ - Mã đề thi 225 Phần I Phần chung. Câu 1. Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức i 9cos t mA . Vào thời điểm năng lượng điện trường bằng 8 lần năng lượng từ trường thì cường độ dòng điện i bằng A. 3mA. B. 1 s 2mA. C. 2 2 mA. D. 1mA. Câu 2. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nhau nên chúng A. có bản chất khác nhau và ứng dụng trong khoa học kỹ thuật khác nhau. B. bị lệch khác nhau trong từ trường đều. C. bị lệch khác nhau trong điện trường đều. D. chúng đều có bản chất giống nhau nhưng tính chất khác nhau. Câu 3. Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k 100N m. Một đầu treo vào một điểm cố định đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g 10m s2 khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là C. r s. A. - s. B. s. C. s. D. s. 3V2 5V2 15V2 6V2 Câu 4. Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện này một điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có giá trị lớn nhất. Khi đó A. B. C. D. điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha - so với điện áp giữa hai bản tụ. công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất. trong mạch có cộng hưởng điện. điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha - so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Câu 5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 5cos 2nt cm. Nếu tại một thời điểm nào đó vật đang có li độ x 3cm và đang chuyển động theo chiều dương thì sau đó 0 25 s vật có li độ là A. - 4cm. B. 4cm. C. -3cm. D. 0. Câu 6. Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ vàng lục và tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó A. chỉ có thêm tia màu lục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    89    5    20-07-2024
28    93    2    20-07-2024
50    717    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.