ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đh năm 2011 môn : vật lí - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ - ĐỀ SỐ 3 Câu 1 Trong dao động điều hoà thì vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha pha so với li độ. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha pha so với li độ. Câu 2 Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng chu kỳ T 2s. Dao động thứ nhất có li độ ở thời điểm t 0 bằng biên độ dao động và bằng 1cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng cm ở thời điểm t 0 li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là A. x 2sin cm . B. x 2sin cm . C. x 2sin cm . D. x 2cos cm . Câu 3 Một con lắc lò xo có cơ năng 1 0J biên độ dao động 0 10m và vận tốc cực đại 1 0m s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là A. k 20N m và m 2kg B. k 200N m và m 2kg. C. k 200N m và m 0 2kg. D. k 20N m và m 0 2kg. Câu 4 Một con lắc đơn dài l 2 0m dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường g 9 8m s2. Số dao động nó sẽ thực hiện được trong 5phút là A. 2. B. 22. C. 106. D. 234. Câu 5 Biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần A. Cùng pha. B. Ngược pha. Lệch pha một góc bất kỳ. Câu 6 Dao động cưỡng bức có A. Tần số là tần số của ngoại lực tuần hoàn. C. Biên độ không phụ thuộc ngoại lực. C. Vuông pha. D. B. Tần số là tần số riêng của hệ. D. Biên độ chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực. Câu 7 Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f 20Hz. Thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d 10cm luôn dao động ngược pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0 8m s đến 1m s. A. 0 8m s. B. 0 85m s. C. 0 9m s. D. 1m s. Câu 8 Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2 5s. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là A. 380m s. B. 179m s. C. 340m s. D. 3173m s. Câu 9 Sóng ngang sẽ A. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN