ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ ĐỀ 7

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi tn năm 2011 môn : vật lí đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ ĐỀ 7 I. Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục A. Ánh sáng trắng B. Ánh sáng đỏ C. Ánh sáng tím D. Ánh sáng vàng xếp nào sau đây là đúng của các ánh sáng đơn sắc có bước sóng giảm dần A. Đỏ - lục - cam - Tím B. Đỏ - vàng - cam - lục C. Chàm - lục - vàng - cam D. Đỏ - lam - chàm - Tím . 3. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe I-âng a 1 mm màn quan sát cách hai khe D 3 m. Biết bước sóng của chùm sáng đơn sắc là Ấ 0 5 m . Vị trí vân sáng thứ tư cách vân trung tâm là A. x 6 mm B. x 5 5 mm C. x 4 5 mm D. x 0 6 mm 4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật đứng yên lò xo dãn 10 cm. Lấy g 10 m s2. Chu kỳ riêng của con lắc là A 0 02k s B 0 2k s C 2k s D 20k s 5. Con lắc lò xo có treo thẳng đứng gồm quả cầu m 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k 40 N m. Tại vị trí cân bằng truyền quả cầu vận tốc v0 60 cm s hướng xuống dưới. Biên độ dđ của quả cầu là A 3 cm s B 30 cm s C 3 m s D 30 m s 6. Vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k nó dđ điều hòa với biện độ A 5 cm. Vị trí vật nặng tại đó động năng bằng hai lần thế năng là A A A aJĨ A x - B x y- C x D x V3 6 3 6 7. Sóng âm truyền trong không khí xáo nước đại lượng nào sau đây không đổi A Vận tốc. B Biên độ. C Bước sóng. D Chu kỳ. 8. Trên dây dài 1 m đang có sóng dừng tần số 50 Hz có 4 bụng sóng vận tốc truyền sóng trên dây là A 50 m s. B 100 m s. C 25 m s. D 75 m s. 9. Tại O1 và O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp PT dđ tại nguồn u1 u2 4sin10Kt cm . Hai sóng truyền với vận tốc không đổi và bằng nhau v 20 cm s. Có bao nhiêu vị trí cực đại giao thoa A 3 B 4 C 5 D 6 10. Một dòng điện xoay chiều có cường độ ị A 2sin 100Kí k 6 A . Chọn câu phát biểu sai. A Cường độ hiệu dụng bằng 2 A . B Chu kỳ dòng điện là 0 02 s . C Tần số là 100k. D Pha ban đầu của dòng điện là k 6. II. Công suất của đoạn mạch R L C nối tiếp là _ U2 A P UI B P UIcos2ọ C P U cosọ D P U- cos2ọ 12. Đặt vào hai đầu đoạn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    143    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.