ÔN THI CĐ & ĐH NĂM 2011 MÔN LÍ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi cđ & đh năm 2011 môn lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN THI CĐ ĐH NĂM 2011 MÔN LÍ Dạng 1 động học vật rắn Câu 1 Chọn phương án đúng . A. Chuyển động quay là nhanh dần khi gia tốc góc là dương B. Khi gia tốc góc và tốc độ góc có giá trị âm thì chuyển động quay là nhanh dần C. Muốn cho chuyển quay chậm dần đều thì vật phảI thu được gia tốc góc có giá trị âm D. Chuyển động quay là chậm dần khi tích số của tốc độ góc và gia tốc góc là dương. Câu 2 Chọn câu không đúng. Vật rắn quay biến đổi đều từ trạng thái đứng yên. Xét một điểm của vật cách trục quay một đoạn r. A. Gia tốc góc luôn không đổi B. Vận tốc dài tỉ lệ thuận với thời gian quay C. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bình phương thời gian quay D. Gia tốc toàn phần luôn không đổi. Câu 3 Một vật rắn quay đều xung quanh một trục. Một chất điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng r thì có tốc độ góc ự được xác định. v r v2 A. ự B. ự vr C. ự D. ự - r v r Câu 4 Một vật quay quanh một trục với gia tốc góc không đổi. Sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay số vòng quay tỉ lệ với A. 4 t B. t C. t2 D. t3 . Câu 5 Một vật rắn quay đều xung quanh một trục .Một chất điểm trên vật cách trục quay một khoảng là r thì có A. tốc độ góc tỉ lệ với r B. tốc độ góc tỉ lệ nghịch với r C. tốc độ dài tỉ lệ với r D. tốc độ dài tỉ lệ nghịch với r. Câu 6 Gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động tròn đều hơn gia tốc tiếp tuyến của nó B. bằng gia tốc tiếp tuyến của nó hơn gia tốc tiếp tuyến của nó D. có thể lớn hơn bằng hoặc nhỏ hơn gia tốc tiếp tuyến của nó. Câu7 Vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc Cũ chất chuyển động của vật là chuyển động quay đều B. Vật chuyển động quay nhanh dần đều C. Vật chuyển động quay chậm dần đều D. Vật chuyển động quay biến đổi đều. Câu 8 Tính chất nào sau đây là sai khi đề cập đến một vật rắn quay không đều quanh một trục cố định điểm của vật rắn nằm ngoài trục có quỹ đạo là đường tròn và quay không đều 1 B. Véc tơ vận tốc dài của mỗi điểm thay đổi cả hướng và độ lớn trên quỹ đạo tơ gia tốc của mỗi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.