ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 12

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn vật lí 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 12 Câu 1 Trong thí nghiệm với tế bào quang điện khi chiếu chùm sáng kích thích vào catốt thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện người ta đặt vào giữa anốt và catốt một hiệu điện thế gọi là hiệu điện thế hãm. Hiệu điện thế hãm này có độ lớn A. làm tăng tốc electron electron quang điện đi về anốt. B. phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích. C. không phụ thuộc vào kim loại làm catốt của tế bào quang điện. D. tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích. Câu 2 Hạt nhân 17 Cl có khối lượng nghỉ bằng 36 956563u. Biết khối lượng của nơtrôn nơtron là 1 008670u khối lượng của prôtôn prôton là 1 007276u và u 931 MeV c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 37 Cl bằng A. 9 2782 MeV. B. 7 3680 MeV. C. 8 2532 MeV. D. 8 5684 MeV. Câu 3 Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn Al . Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là g Al 1 m 1 ĩk A. 2n . B. 2n . C. . D. . V A ỵ g 2 v k 2 v m Câu 4 Trong quá trình phân rã hạt nhân 232 U thành hạt nhân đã phóng ra một hạt a và hai hạt A. nơtrôn nơtron . B. êlectrôn êlectron . C. pôzitrôn pôzitron . D. prôtôn prôton . Câu 5 Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị 1 2n JlC thì A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. C. dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Câu 6 Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T kể từ thời điểm

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    121    3    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.