NỘI DUNG ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN : VẬT LÍ 12 –BAN CB

Tham khảo tài liệu 'nội dung đề thi học kì 2 môn : vật lí 12 –ban cb', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NỘI DUNG ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÍ 12 -BAN CB. Câu 1 Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG A. Ánh sáng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng trắng lơn hơn đối với ánh sáng đơn sắc. C. Anh sáng trắng là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng tím lớn hơn đối với ánh sáng đỏ. Câu 2 Trên màn sát hiện tượng giao thoa với hai khe Young S1 và S2 để tại A là một vân sáng thì A. S2A - S1 A 2k 1 Ầ . B. S2A -S1 A 2k 1 Ầ 2 C. s2a - S1 A kÀ. D. S2A - S1 A k Ầ 2 Câu 3 Chiếu một tia sáng qua lăng kính. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia có các màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng A. Giao thoa ánh sáng. C. Tán sắc ánh sáng. B. Khúc xạ ánh sáng. D. Nhiễu xạ ánh sáng Câu 4 Ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì sóng thay đổi tần số không đổi. B. Bước sóng thay đổi tần số thay đổi. C. Bước sóng không đổi tần số thay đổi. D. Bước sóng và tần số đều không đổi. Câu 5 Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là A. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. B. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhưng không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. D. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. Câu 6 Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng có bước sóng Ả người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4 5 mm. Bước sóng Ả của ánh sáng đơn sắc là A. 0 5625 pm B. 0 7778 Lim C. 0 8125. gm D. 0 6000. Lim Câu 7 Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh đơn sắc bằng 2 khe Young. Trên bề rộng 7 2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng ngoài cùng là hai vân sáng . Tại vị trí cách vân trung tâm 14 4mm là vân A. tối .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.