ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ : 003

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn vật lý đề : 003', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ 003 Câu01 Tìm phát biểu sai. mắt cận thị là A. Mắt khi không điều tiết tiêu điểm của mắt nằm trước võng mạc B. Phải điều tiết tối đa mới nhìn được vật ở xa C. Tiêu cự của mắt có giá trị lớn nhất nhỏ hơn mắt bình thường D. Độ tụ của thủy tinh thể là nhỏ nhất khi nhìn vật ở điểm cực viễn Câu02 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Iâng nếu dịch chuyển S theo phương song song với S1 S2 về phía S1 thì A. Hệ vân dịch chuyển về phía S2 C. Vân trung tâm dịch chuyển về phía S1 B. Hệ vân dịch chuyển về phía S1 D. Hệ vân giao thoa không thay đổi Câu03 Một biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng day của cuộn thứ cấp. Biến thế nay có tác dụng nào sau A. Giảm cường độ dòng điên tăng hiệu điện thế B. Tăng cường độ dòng điện tăng hiệu điện thế C. Giảm cường độ dòng điện giảm hiệu điên thế D. Tăng cường độ dòng điện giảm hiệu điện thế Câu04 Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 40cm s. Phương trình dao động tại nguồn O là u 2sin 2- cm. Tính vận tốc của điểm M cách nguồn O 10cm tại thời điểm t 1 8 s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. A. 2yÍ2ft cm s B. -2ạ 2 cm s C. 0 cm s D. 2 2cm s Câu05 Chọn câu sai A. Bước sóng của sóng điện từ càng ngắn thì năng lượng sóng càng nhỏ B. Để thu sóng điện từ mắc phối hợp ăngten với mạch dao động có tần số riêng điều chỉnh được C. Để phát sóng điện từ mắc phối hợp máy phát dao động điều hoà với một ăngten D. Trong máy thu thanh vô tuyến điện mạch dao động thực hiện chọn sóng cần thu Câu06 Chọn câu đúng A. Sóng điện từ là sóng dọc B. Năng lượng của sóng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 2 của tần số C. Sóng điện từ phản xạ được trên bề mặt kim loại D. Cả A B C đều đúng Câu07 Đồng vị 284 Po đứng yên phóng xạ ra hạt a và tạo hạt nhân con X. Mỗi hạt nhân Po đứng yên khi phân rã toả ra một năng lượng 2 6MeV. Coi khối lượng của hạt nhân đúng bằng số khối của nó. Động năng của hạt a là A. 2 65MeV B. 2 55MeV C. 0 0495MeV D. Không tính được Câu08 Chọn câu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    20    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.