ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn : vật lí - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ - ĐỀ SỐ 1 Câu 1 Một dao động điều hòa phải mất 0 25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là A. A 36cm và f 2Hz. B. A 18cm và f 2Hz. C. A 72cm và f 4Hz. D. A 36cm và f 4Hz. Câu 2 Một vật có khối lượng 0 4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0 1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là A. 0m s. B. 1 4m s. C. 1 0m s. D. 0 1m s. Câu 3 Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ có biểu thức dạng A. T . B. T . C. T . r D. T . Câu 4 Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 6cos10 cm và x2 4cos cm . Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là A. x 7 2cos cm . B. x 7 2sin cm . C. x 7 2cos 10 - 0 59 cm . C. x 7 2sin 10 - 0 59 cm . Câu 5 Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp A. Quả lắc đồng hồ. B. Con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. C. Khung xe ôtô sau khi qua đoạn đường gồ ghề. D. Cầu rung khi có ôtô chạy qua. Câu 6 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi cân bằng lò xo dãn ra 4 0cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đọan bằng 4 0cm rồi thả không vận tốc đầu. Lấy g s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu A. A 8 0cm và T 0 40s. B. A 4 0cm và T 0 40s. C. A 4 0cm và T 98s. D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. Câu 7 Một lá thép rung động với chu kỳ 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ A. Nghe được. B. Không nghe được. C. Là sóng siêu âm. D. Là sóng ngang. Câu 8 Một cái loa nhỏ được coi như nguồn điểm phát công suất âm thanh 0 1W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400cm là A. I 1 m2. B. I 1 m2. C. I m2. D. I W m2. Câu 9 Sóng cơ học là Dao động cơ học đang lan truyền trong một môi trường vật chất. Dao động của mọi điểm trong một môi trường. Một dạng chuyển động đặc biệt của một môi trường. Sự truyền chuyển động trong một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.