ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 4

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn : vật lí - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ - ĐỀ SỐ 4 Câu 1 Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0 60m s trên một đọan đường tròn có đường kính 0 40m. Hình chiếu của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao động điều hòa với biên độ và tần số góc lần lượt là A. A 0 04m và 3 0rad s. B. A 0 20m và 3 0rad s. C. A 0 40m và 1 5rad s. D. A 0 20m và 1 5rad s. Câu 2 Một con lắc đơn có chu kỳ T0 1s ở trên Trái đất. Biết gia tốc trọng trường trên Trái đất là g0 9 8m s2 và trên sao Hỏa là g 3 7m s2. Trên sao Hỏa con lắc này sẽ có chu kỳ T bằng A. T1 63s. B. T 2 66s. C. T 0 61s. D. T 0 37s. Câu 3 Dao động tắt dần sẽ A. Có biên độ dao động tăng dần. B. Càng kéo dài khi tần số dao động càng lớn. C. Càng kéo dài khi tần số dao động càng nhỏ. D. Càng kéo dài khi lực ma sát càng nhỏ. Câu 4 Một vật có khối lượng 0 4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ dao động 0 1m. Gia tốc của vật ở vị trí biên độ lớn bằng A. 0m s2. B. 5m s2. C. 10m s2. D. 20m s2. Câu 5 Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ dao động giảm 3 . Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động tòan phần là A. 3 . B. 6 . C. 9 . D. Không xác định được. Câu 6 Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ biên độ góc . Biểu thức cơ năng của con lắc là A. Wt B. Wt mgl 1- cos . C. Wt Câu 7 Phát biểu nào sau đây không đúng Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. Tạp âm là các âm có tần số không xác định. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. Am sắc là một đặc tính của âm. Câu 8 Sóng dọc A. Không truyền được trong chất rắn. chất lỏng và chất khí. C. Truyền được qua mọi chất kể cả chân không. rắn. D. Wt mgl 1 cos . B. Truyền được qua chất rắn D. Chỉ truyền được trong chất Câu 9 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f 16Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A B những khoảng d1 30cm d2 25 5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của A B có hai dãy cực đại tốc truyền sóng trên mặt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.