ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 5

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn : vật lí - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ - ĐỀ SỐ 5 Câu 1 Dao động tự do có Chu kỳ và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính củahệ. Pha ban đầu và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Pha ban đầu và biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Chu kỳ và pha ban đầu chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Câu 2 Một con lắc đồng hồ có chu kỳ 2s. Tại nơi có gia tốc trọng trường g 9 8m s2 thì chiều dài con lắc là B. 3 12m. C. 0 993m. A. 96 6m. D. 0 04m. Câu 3 Một chất điểm M dao động điều hoà trên một đuờng thẳng xung quanh điểm O với chu kỳ T 0 314s. Chọn gốc toạ độ tại điểm O. Tại thời điểm ban đầu toạ độ của M là x 2cm và vận tốc của nó bằng 0 thì PT dao động của M là A. x 2sin20t cm . B. x 2cos 20t cm . C. x 2cos t cm . D. x 2cos20t cm . Câu 4 Một chất điểm dao động điều hoà trên một đường thẳng với tần số góc . Tại thời điểm ban đầu toạ độ của chất điểm là xm và vận tốc của nó bằng 0. Vận tốc v của chất điểm khi nó ở li độ x là A. v . B. v . C. v xm - x . Câu 5 Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi A. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ. B. Tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ. C. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. D. Tần số của lực cưỡng bức gấp đôi tần số dao động riêng của hệ. Câu 6 Một dây đàn dài 60cm phát ra 1 âm có tần số 100Hz. Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút gồm cả 2 nút ở hai đầu dây . Vật tốc truyền sóng trên dây là A. 0 4m s. B. 40m s. D. 0 3m s. Câu 7 Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số có A. Cùng biên độ và cùng pha. đôi theo thời gian. C. Hiệu số pha không đôi theo thời gian. D. v xm - x . C. 30m s. B. Hiệu lộ trình không C. Hiệu số pha không đôi theo thời gian. D. Cùng biên độ. Câu 8 Một nguồn sóng cơ học dao động điều hoà theo phương trình x Acos 5 khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà độ lệch pha dao động bằng 4 là 1m. Vận tốc truyền sóng là A. 20m s. B. 10m s. D. 5m s Câu 9 Cho mạch điện xoay chiều gồm R L mắc nối tiếp hiệu điện thế 2 đầu mạch có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.