ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 6

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn : vật lí - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ - ĐỀ SỐ 6 Câu 1 Khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà phát biểu nào sau đây không đúng Tổng năng lượng là đại lượng tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động. Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độ. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn. Tổng năng lượng của con lắc phụ thuộc vào kích thích ban đầu. Câu 2 Trong dao động điều hoà x Asin những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại khi pha của dao động A. Lực hồiphục và vận tốc. B. Li độ và vận tốc. C. Lực hồi phục và li độ. D. Gia tốc và vận tốc. Câu 3 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng pha cùng tần số Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc độ lệch pha của hai dao động thành phần. Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc tần sô của hai dao động thành phần. Biên độ dao động lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha. Biên độ dao động bé nhất khi hai dao động thành phần ngược pha. Câu 4 Một vật dao động điều hoà trên trục x Ox với gốc toạ độ O là vị trí cân bằng của vật. Khi vật ở các toạ độ x1 2cm và x2 3cm thì nó có các vật tốc 4 cm s và 2 cm s. Biên độ dao động của vật là A. 2cm. B. 4cm. C. 6cm. D. 8cm. Câu 5 Một con lắc đơn dao động với chu kỳ 2s ở nơi có gia tốc g con lắc được treo ở trần xe ôtô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang vơi gia tốc a . Chu kỳ dao động của con lắc là A. 1 84s. B. 1 86s. C. 1 88s. D. 2s. Câu 6 Một con lắc đơn dài 44cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12 5m. Lấy g 9 8m s2. Để biên độ dao động của con lắc lớn nhất thì tàu phải chạy thẳng đều với vận tốc bao nhiêu A. 0 9m s. B. 88 4m s. C. 9 4m s. D. 0 4m s. Câu 7 Phát biểu nào sau đây không đúng A. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz. B. Về bản chất vật lý thì sóng âm sóng siêu âm sóng hạ âm đều là sóng cơ. C. Sóng âm là sóng dọc. D. Sóng siêu âm là sóng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.