ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ -ĐỀ SỐ 7

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh năm 2011 môn : vật lí -đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VÁT LÍ -ĐỀ SỐ 7 1 Một mạch điện xoay chiều như hình vẽ trong đĩ cuộn dy thuần cảm. Biết dịng điện cng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Điều khẳng định no sau đy không đng a Cường độ dịng điện hiệu dụng cực đại. b Cơng suất tiu thụ trn đoạn mạch cực đại. c Hiệu điện thế giữa hai điểm M P vuơng pha với hiệu điện thế giữa hai điểm K N. d UMP UKN. 2 Một vật dao động điều hịa với tần số f 5Hz thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ - 0 5A A l bin độ đến vị trí có li độ 0 5A l a 1 30 s . b 1 20 s . c 1 10 s . d 1 15 s . 3 Một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dịng điện cng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Điều khẳng định no sau đy đng a Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dy bằng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện. b Cơng suất tiu thụ trn cuộn dy cực đại c Cuộn dây có điện trở thuần bằng khơng. d Dung khng của tụ điện nhỏ hơn cảm khng của cuộn dy. 4 Nếu ghp st một thấu kính hội tụ mỏng tiu cự 80cm với một thấu kính phn kì tiu cự có độ lớn bằng 50cm thì độ tụ của hệ thấu kính tạo thnh sẽ bằng a 0 65điốp. b 0 75 điốp. c - 0 65điốp. d - 0 75điốp. 5 Trong một mạch dao động RLC nếu điện dung của tụ điện giảm đi 4 lần thì để cho tần số cộng hưởng vẫn không thay đổi phải tăng độ tự cảm L ln a 16 lần. b 2 lần. c 0 25 lần. d 4 lần. 6 Một thấu kính hội tụ tạo ra ảnh r nt của một vật trn mn. Nếu che một nửa thấu kính bằng vật khơng trong suốt thì a chỉ thấy một nửa ảnh. b vẫn thấy ảnh với độ sng như cũ. c vẫn thấy cả ảnh nhưng độ sng giảm đi. d ảnh sẽ biến mất. 7 Trong một thí nghiệm về giao thoa trên mặt chất lỏng . Hai nguồn kết hợp S1 S2 cách nhau 10cm dao động với bước sóng 2cm. Số điểm dao động cực đại quan sát được trên mặt chất lỏng không kể hai nguồn là a 7. r ọ b 9 . c 11. d 13. 8 Qu trình biến đổi phĩng xạ của một chất phĩng xạ a phụ thuộc vo chất đĩ ở dạng đơn chất hay thnh phần của hợp chất. b phụ thuộc vo nhiệt độ cao hay thấp. c xảy ra như nhau trong mọi điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    29    1    06-07-2022
29    10    1    06-07-2022
11    2    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.