ĐỀ THI THỬ TN MÔN LÍ Đề 7

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn môn lí đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ TN MÔN LÍ Đề 7 Câu 1 Sóng điện từ trong chân không có tần số f 150kHz bước sóng của sóng điện từ đó là A. À 1000km. B. À 1000m. C. À 2000m. D. À 2000km. Câu 2 Hạt nhân đơteri 2d có khối lượng 2 0136u. Biết khối lượng của prôton là 1 0073u và khối lượng của nơtron là 1 0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2D là A. 1 86MeV B. 2 23MeV C. 2 02MeV D. 0 67MeV Câu 3 Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe lâng cách nhau 3mm hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0 40 lim đến 0 75 lim. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ thứ hai kể từ vân sáng trắng trung tâm là A. 0 85 mm B. 0 45 mm C. 0 60 mm D. 0 70 mm Câu 4 Kết luận nào dưới đây không đúng A. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo qui luật qui luật hàm số mũ. B. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ. C. Độ phóng xạ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ tỉ lệ thuận với số nguyên tử của chất phóng xạ. D. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một chất phóng xạ. Câu 5 Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời trong thí nghiệm của Niutơn là A. chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau. B. chùm ánh sáng mặt trời đã bị nhiễu xạ khi đi qua lăng kính. C. bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn. D. góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn. Câu 6 Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C 880pF và cuộn cảm L 20 III I. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là A. À 150m. B. À 250m. C. À 100m. D. À 500m. Câu 7 Hạt nhân 298 U có cấu tạo gồm A. 238p và 92n B. 92p và 146n C. 238p và 146n D. 92p và 238n Câu 8 Cho phản ứng hạt nhân 17Cl p 37Ar n khối lượng của các hạt nhân là m Ar 36 956889u m Cl 36 956563u m n 1 008670u m p 1 007276u 1u 931MeV c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là A. Toả ra 2 . B.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    2    1    26-06-2022
271    1    1    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.