Kỳ thi thử đại học lần thứ ba Môn: Vật Lý

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử đại học lần thứ ba môn: vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở GD ĐT tỉnh Điện Biên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn --------------Q---------- đề thi gồm 50 câu trong 5 trang Kỳ thi thử đại học lần thứ ba Môn Vật Lý Thời gian làm bài 90phút Đề bài Câu 1 Con lắc lò xo treo vào giá cố định khối lượng vật nặng là m 100g. Con lắc dao động điều ho theo phương trình x 4sin 10v 5 t cm. Lấy g 10 m s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụr A. C. Câu 2 lên giá treo có giá trị là FmAX 4 N Ệnin 2 N. Fmax 3 N Fmin 1 N. Cho phản ứng nhiệt hạch. B. D. 2 3 4 1 D T He n . Fmax 3 N Fmin 0 N. Fmax 4 N Fmin 1 N. mD 2 0136 u mT 3 0160u mHe 4 00151 mn 1 0087u 1u 931 5 Mev c2 Nếu có 1kmol He được tạo thành thì năng lượng toả ra của phả A. Câu 3 ứng là KJ. B. 17 KJ C. 1 J. D. 1 KJ. A. Câu 4 Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O x 4 sin - t cm . Vậ tốc truyền sóng v 0 4 m s . Một điểm M cách O khoảng d OM . Biết li độ của dao động tại M thời điểm t là 3 cm . Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là xM 3 cm B. xM - 4 cm C. xM 4 cm D. xM -3 cm Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R 50 Q cuộn dây thuần cả L H tụ điện C .10 - 4 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều uc 200 sin 100 t - v . uc 100 V2 sin 100 t - v . A. C. Câu 5 u 200 2 sin 100 t v . Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế hai đầu tụ điện uc 200 sin 100 t - v . B. uc 100 -v 2 sin 100 t - v . D. x 4 v Một mạch R L C mắc nối tiếp mà L C không đổi R biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch một nguồ xoay chiều rồi điều chỉnh R đến khi Pmax lúc đó độ lệch pha giữa U và I là A. 0. B. rad . C. rad . D. rad . Câu 6 Một người đứng tuổi có khả năng nhìn rõ vật ở xa Nhưng để nhìn những vật gần nhất cách m 27cm thì phải đeo kính có độ tụ 2 5điôp cách mắt 2cm. Biết năng suất phân li của mắt người qua sát là 2 phút 1phút 4rad . Kính đeo sát mắt thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm tre vật mà mắt người này còn phân biệt được khi quan sát qua kính là A. ABmin 0 152mm. B. AB min 0 . C. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    90    3    13-07-2024
63    354    2    13-07-2024
134    269    6    13-07-2024
55    98    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.