Kỳ thi thử đại học lần thứ ba Môn: Vật Lý

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử đại học lần thứ ba môn: vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở GD ĐT tỉnh Điện Biên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn --------------Q---------- đề thi gồm 50 câu trong 5 trang Kỳ thi thử đại học lần thứ ba Môn Vật Lý Thời gian làm bài 90phút Đề bài Câu 1 Con lắc lò xo treo vào giá cố định khối lượng vật nặng là m 100g. Con lắc dao động điều ho theo phương trình x 4sin 10v 5 t cm. Lấy g 10 m s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụr A. C. Câu 2 lên giá treo có giá trị là FmAX 4 N Ệnin 2 N. Fmax 3 N Fmin 1 N. Cho phản ứng nhiệt hạch. B. D. 2 3 4 1 D T He n . Fmax 3 N Fmin 0 N. Fmax 4 N Fmin 1 N. mD 2 0136 u mT 3 0160u mHe 4 00151 mn 1 0087u 1u 931 5 Mev c2 Nếu có 1kmol He được tạo thành thì năng lượng toả ra của phả A. Câu 3 ứng là KJ. B. 17 KJ C. 1 J. D. 1 KJ. A. Câu 4 Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O x 4 sin - t cm . Vậ tốc truyền sóng v 0 4 m s . Một điểm M cách O khoảng d OM . Biết li độ của dao động tại M thời điểm t là 3 cm . Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là xM 3 cm B. xM - 4 cm C. xM 4 cm D. xM -3 cm Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R 50 Q cuộn dây thuần cả L H tụ điện C .10 - 4 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều uc 200 sin 100 t - v . uc 100 V2 sin 100 t - v . A. C. Câu 5 u 200 2 sin 100 t v . Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế hai đầu tụ điện uc 200 sin 100 t - v . B. uc 100 -v 2 sin 100 t - v . D. x 4 v Một mạch R L C mắc nối tiếp mà L C không đổi R biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch một nguồ xoay chiều rồi điều chỉnh R đến khi Pmax lúc đó độ lệch pha giữa U và I là A. 0. B. rad . C. rad . D. rad . Câu 6 Một người đứng tuổi có khả năng nhìn rõ vật ở xa Nhưng để nhìn những vật gần nhất cách m 27cm thì phải đeo kính có độ tụ 2 5điôp cách mắt 2cm. Biết năng suất phân li của mắt người qua sát là 2 phút 1phút 4rad . Kính đeo sát mắt thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm tre vật mà mắt người này còn phân biệt được khi quan sát qua kính là A. ABmin 0 152mm. B. AB min 0 . C. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN