ÔN TẬP MÔN LÍ 12: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn lí 12: hạt nhân nguyên tử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP MÔN LÍ 12 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 1. Số nguyên tử ôxi chứa trong 4 4g CO2 là A. 6 tử B. 66 tử C. 1 tử D. 1 nguyên tử Câu 2. Một lượng khí ôxi chứa N 3 tử. Khối lượng của lượng khí đó là A. 20g B. 10g C. 5g D 2 5g Câu 3. Chọn câu trả lời sai A. Bán kính hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A B. Các hạt nhan đồng vị có cùng số prôtôn C. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn D. Hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931 5MeV Câu 4. Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 15p và 16n là A 16P B 15P C 31P D l5P A. 15P B. 16P C. 15P D. 31P Câu chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là A. lực tĩnh điện B. lực hấp dẫn C. lực điện từ D. lực tương tác mạnh Câu 6. Phạm vị tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là A. 10 13cm B. 10-8cm C. 10-10cm D. vô hạn Câu 7. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng A. số prôtôn B. số nơtrôn C. số nuclôn D. năng lượng Câu 8. Khối lượng nguyên tử của hạt nhân Natri 24Na gần đúng bằng B. 11u C. 13u D. 35u Câu 9. Đơn vị khối lượng nguyên tử 1u là A. 1u 1 27kg B. 1u 931 5MeV c2 C. 1u 1 khối lượng nguên tử cacbon 12 62 C D. A B C đều đúng Câu 10. Hạt nhân nguyên tử A. có độ hụt khối càng lớn thì càng dễ bị phá vỡ B. có năng lượng liên kết càng lớn thì độ hụt khối càng nhỏ C. có độ hụt khối càng lớn thì càng bền D. có độ hụt khối càng lớn thì khối lượng của hạt nhân càng lớn hơn khối lượng của các nuclôn Câu 11. Hạt nhân nguyên tử A. càng bền khi độ hụt khối càng lớn B. có khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các nuclôn C. có số prôtôn luôn luôn bằng số nơtrôn D. có khối lượng của prôtôn lớn hơn khối lượng của nơtrôn Câu 12. Độ hụt khối của hạt nhân ZX A. luôn có giá trị lớn hơn 1 B. luôn có giá trị âm C. có thể dương có thể âm D. được xác định bởi công thức AM zmp A - Z mn - Mhn Câu 13. Năng lượng liên kết trên một nuclôn A. lớn nhất với hạt nhân trung bình. B. lớn nhất với hạt nhân nhẹ C. lớn nhất với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    14    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.