ÔN TẬP MÔN LÍ 12: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ SAO – THIÊN HÀ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn lí 12: từ vi mô đến vĩ mô sao – thiên hà', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP MÔN LÍ 12 TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ B. Thiên Hà địa phương D. Thiên Hà Mắt đen SAO - THIÊN HÀ 1. Thiên Hà gần chúng ta nhất là thiên hà A. Thiên Hà Tiên nữ C. Thiên Hà Nhân mã 2. Chỉ ra câu SAI A. Sao nơtron và punxa là sao bức xạ năng lượng dưới dạng những xung sóng điện từ rất mạnh. B. Sao mới hoặc sao siêu mới là sao mới hình thành từ một tinh vân. C. Các sao biến quang nguyên nhân là do che khuất sao đôi hoặc do nén dãn có chu kì xác định. D. Đa số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định có kích thước nhiệt độ . không đổi trong một thời gian dài. 3. Đường kính của Ngân Hà vào khoảng A. 84 000 năm ánh sáng. B. 76 000 năm ánh sáng. C. 97 000 năm ánh sáng. D. 100 000 năm ánh sáng. 4. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong 1 năm có giá trị là A. 9 m. B. 63 triệu đvtv. C. 9 triệu km. D. 63028 đvtv. 5. Điều nào dưới đây là SAI khi nói về các loại Thiên Hà A. Thiên Hà không định hình là Thiên Hà không có hình dạng xác định giống như những đám mây. B. Thiên Hà elip chứa ít khí và có khối lượng trải ra trên một dải rộng hình elip. C. Thiên Hà không đều là Thiên Hà có khối lượng phân bố không đồng đều. D. Thiên Hà xoắn ốc là Thiên Hà chứa nhiều khí có dạng dẹt và có những cánh tay xoắn ốc. 6. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây A. Sao nơtron B. Sao trung bình giữa sao chắt sáng và sao khổng lồ C. Sao khổng lồ sao kềnh đỏ D. Sao chắt trắng 7. Sự tiến hoá của các sao phụ thuộc vào điều gì A. Nhiệt độ B. Cấu tạo 8. Mặt Trời sẽ tiếp tục tiến hoá thành sao gì A. Sao chắt trắng B. Sao kềnh đỏ 9. Chỉ ra đặc điểm SAI khi nói về Ngân Hà A. Hệ Mặt Trời nằm gần trung tâm của Ngân Hà quay quanh tâm Ngân Hà với tốc độ khoảng 250 km s. B. Các sao trong Ngân Hà đều đứng yên không quay xung quanh tâm Ngân Hà. C. Khối lượng của Ngân Hà bằng khoảng 150 tỉ lần khối lượng Mặt Trời. D. Vùng lồi trung tâm của Ngân Hà có dạng hình cầu dẹt được tạo bởi các sao già khí và bụi. 10. Một năm ánh sáng là đơn vị đo A. tốc độ B. diện tích 11. Sao màu đỏ có nhiệt độ bề

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    133    1    13-07-2024
200    167    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.