ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Tham khảo tài liệu 'ôn tập tổng hợp môn lí phần : sóng cơ và sóng âm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I .Hãy chọn câu đúng A. sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động . B. sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động . C. sóng là sự lan truyền của dao động nhưng phương trình sóng cũng là phương trình dao động . D. sóng là sự lan truyền của dao động và phương trình sóng cũng khác phương trình dao động . 2. Hãy chọn câu đúng Sóng ngang không lan truyền trong các chất A. rắn lỏng khí B. rắn và lỏng C. rắn và khí D. lỏng và khí 3. Hãy chọn câu đúng Sóng dọc không truyền được trong A. kim loại B. nước C. không khí D. chân không 4. Hãy chọn câu đúng Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng bước sóng chu kì tần số của sóng A. X v T B. XT C. X v f D. v XT x f 5. Một sóng có tần số 120H z truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m s thì bước sóng của nó là bao nhiêu A. 1 m B. 2m 5m 25m 6. Phát biểu nào dưới đây sai A. sóng truyền qua một cái lò xo là sóng dọc B. sóng truyền dọc treo sợi dây cao su là sóng ngang. C. sóng âm truyền trong không khí là sóng ngang. D. sóng mặt nước là sóng ngang. 7. Chọn câu trả lời đúng Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì đại lượng không đổi là A. năng lượng B. vận tốc sóng số 8. Chọn đáp án đúng Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 60m s có bước sóng 0 5m thì tần số của nó là bao nhiêu A. 60Hz D. 2240Hz 9. Chọn đáp số đúng Quan sát sóng trên mặt hồ người ta thấy khoảng cách giưã 2 ngọn sóng liên tiếp 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8s .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. 2 5m s s 25m s 5m s 10. Chọn câu trả lời sai A. sóng dừng là sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ B. sóng phản xạ bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định C. sóng phản xạ khác tần số với sóng tới D. để tạo một hệ sóng dừng giữa hai nguồn điểm kết hợp trong một môi trường thì khoảng cách giữa hai nguồn đó phải bằng một số lẻ lần nửa bước sóng II .Chọn câu trả lời đúng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    2    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.