ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập tổng hợp môn lí phần : dao động và sóng điện từ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Câu 1 Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện A. i cùng pha với q. B. i ngược pha với q. C. i sớm pha - so với q. D. i trễ pha - so với q. Câu 2 Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào A. Tăng. B. Giảm. C. Không đổi. D. Không đủ cơ sở để trả lời. Câu 3 Chọn câu trả lời đúng. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa A. Điện trường và từ trường. C. Điện tích và dòng điện. từ trường. Câu 4 Chọn câu trả lời đúng Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q qo cos t. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i I0 cos fflt ọ . Với B. Điện áp và cường độ điện trường. D. Năng lượng điện trường và năng lượng A. ọ 0 B. ọ - . C. Ọ D. ọ . Câu 5 Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động A. f tỉ lệ nghịch với TẼ và Te B. f tỉ lệ thuận với TẼ và Te C. f tỉ lệ thuận với TẼ và tỉ lệ nghịch với Te D. f tỉ lệ nghịch với TẼ và tỉ lệ thuận với TC Câu 6 Năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên như thế nào theo thời gian V Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2 T B Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T C Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T 2 Không biến thiên điều hòa theo thời gian. Câu 7 Nguyên nhân dao động tắt dần trong mạch dao động là A Do tỏa nhiệt trong các dây dẫn. 1B Do bức xạ ra sóng điện từ. C Do tỏa nhiệt trong các dây dẫn và bức xạ ra sóng điện từ. D Do tụ điện phóng điện. Câu 8 Chu kì của mạch dao động được xác định theo biểu thức A. T 2 ị . 2WLC . B. T nJL. C. T . D. T VC T2lc Câu 9 Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là do hiện tượng A. Hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Hiện tượng cộng hưởng điện. C. Hiện tượng tự cảm. D. Hiện tượng từ hoá. Câu 10 Chọn câu trả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    116    4    20-07-2024
46    336    2    20-07-2024
17    103    2    20-07-2024
120    96    7    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.