ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Tham khảo tài liệu 'ôn tập tổng hợp môn lí phần : dòng điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Trắc nghiệm lý thuyết. I Đại cương về dòng điện xoay chiều. Bài 1. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng A. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng không. B. Trong công nghiệp có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện. C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kì đều bằng không. D. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng V2 lần công suất toả nhiệt trung bình. Bài 2. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sau đây đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng A. Chu kì. C. Tần số. B. Hiệu điện thế. D. Công suất. Bài 3. Khái niệm cường độ dòng điện được xây dựng dựa trên tác dụng nào của dòng điện A. Tác dụng hoá học. C. Tác dụng phát quang. B. Tác dụng từ. D. Tác dụng nhiệt. Bài 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng A. Hiệu điện thế biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều. B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều. C. Cho dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau. D. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều. Bài 5. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng A. Công suất. C. Hiệu điện thế. B. Suất điện động. D. Cường độ dòng điện. II DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC. Bài 6. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. B. Tính chất của mạch điện. C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. D. Cách chọn gốc thời gian. Bài 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa . L 1 mãn điều kiện . thì A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.