ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : BÀI TẬP VỀ NGUỔN ĐIỆN XOAY CHIỀU

Tham khảo tài liệu 'ôn tập tổng hợp môn lí phần : bài tập về nguổn điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN BÀI TẬP VỀ NGUổN điện xoay chiều Bài 1. Một khung dây có 100 vòng diện tích mỗi vòng là 150cm2. Cho khung dây quay đều trong từ trường đều với vận tốc là 2400 vòng phút từ trường có cảm ứng từ là B . Trục quay của khung vuông góc với vectơ B. Lúc đầu t 0 khung song song với các đường cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động ở trong khung A. e 7 5cos 40 t V . C. e 1500cos 80 t V . B. e 15cos 80 t V . D. e 905cos 80 t V . Bài 2. Một khung dây có N 150vòng diện tích của mỗi vòng là S 200cm2 quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B T. Trục quay vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung là E0 18 85 V . Giả thiết lúc t 0 véc tơ pháp tuyến n của khung hợp với véc tơ cảm ứng từ góc 00. Tính chu kì của suất điện động cảm ứng A. 0 05s. B. 0 1s. C. 100s. Tính giá trị suất điện động cảm ứng ở thời điểm t 7 120 s . A. e 6 66 V. C. e 9 425 V. B. e 11 54 V. D. e 16 32 V. Bài 3. Một khung dây có N 250 vòng diện tích mỗi vòng là S 50cm2 đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B 0 06T. Trục quay vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B. Lúc t 0 pháp tuyến của khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ B góc a 600. Cho khung dây quay đều với vận tốc góc là 360vòng phút. Viết biểu thức từ thông qua khung dây A. Q 7 5cos 12 t 3 Wb . B. Q 7 5cos6m Wb . Nối hai đầu cuộn dây trên với điện trở R 2 26Q. Viết biểu thức của dòng điện trong mạch A. i 1 25cos 12 t - 6 A . C. i 2 5cos 6 t A . B. i 1 25cos 12 t 3 A . D. i 1 25cos 12 t A . Bài 5. Dòng điện qua cuộn dây tự cảm biến thiên là 0 6A trong khoảng thời gian 10-3s thì ở cuộn dây xuất hiện suất điện động tự cảm là 1 8V. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây A. 3H. B. 0 03H. C. 3mH. D. 12mH. Bài 6. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều có 500 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 3mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50Hz. Suất điện động của máy giá trị hiệu dụng là bao nhiêu A. 471 2 V. D. 0 025s. C. Q 0 075cos 12 t 3

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    21    1    27-06-2022
55    19    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.