ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1

Tham khảo tài liệu 'ôn tập tổng hợp môn lí phần : dao động cơ học 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN LÍ PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1- Một vật dao động điều hoà biên độ A tần số góc . Gốc thời gian là lúc vật qua VTCB bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là z . TC . z . K. A. x A. cos t -y B. x A. cos t - -y 2 2 K. C. x t D. x t - 2- Tại một nơi xác định chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với A. chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường C. căn bậc hai chiều dài con lắc C. căn bậc hai gia tốc trọng trường 3- Biểu thức li độ của vật dao động điều hoà có dạng x t ọ vận tốc có giá trị cực đại là A. vmax A B. vmax A C. vmax 2A D. vmax A2 4- Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số và A. ngược pha với nhau B. cùng pha với nhau C. lệch pha với nhau D. lệch pha với nhau 5- Lực kéo về và gia tốc của một vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số và A. ngược pha với nhau B. cùng pha với nhau C. lệch pha với nhau D. lệch pha với nhau 6- Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là A. Wđ Wcos2 t B. Wđ Wsin2 t r W r W C. Wd cos t D . Wd cos t d 2 d 4 7- Tại một nơi xác định một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T khi chiều dài con lắc giảm 4 lần thì chu kì con lắc A. tăng 4 lần B. không đổi C. tăng 2 lần D. giảm 2 lần 8- Tại một nơi xác định một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T chiều dài l khối lượng vật nặng m. Khi khối lượng vật nặng tăng lên gấp 4 lần thì chu kì A. tăng lên 4 lần B. không đổi C. giảm đi 2 lần C. tăng lên 2 lần 9- Một chất điểm dao động điều hoà trên trục 0x với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với trục toạ độ khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x A đến x A 2 là A. T B. T C. T D. T 6 3 2 4 10- Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là xi 4cos5t cm và . . x2 3 cos 5t - cm . Dao động tổng hợp có biên độ là A. 5 cm B. 1cm C. 7 cm D. 3 5 cm 11- Trong dao động điều hoà vận tốc tức thời của vật dao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.