ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi: 412

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn: vật lý - mã đề thi: 412', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Sóc Sơn Mã đề thi 412 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1. Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính có góc chiết quang A 40 dưới góc tới hẹp. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1 62 và 1 68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là A. 0 O150 B. 0 240. C. 0 24 rad. D. 0 015 rad. Câu 2. Chọn phương án sai. A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất. C. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều u U0 cosrot vào hai đầu mạch R L C trong đó chỉ có R thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại lúc đó hệ số công suất đoạn mạch bằng A. 0 71. B. 0 85. C. 1. D. 0 51. Câu 4. Tính chất quan trọng nhất của tia Rơnghen để phân biệt nó với tia tử ngoại và tia hồng ngoại là A. tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. gây ion hoá các chất khí. C. khả năng đâm xuyên lớn. D. làm phát quang nhiều chất. Câu 5. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0 4 pm 0 48 pm vào hai khe của thí nghiệm lâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 2 mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách từ vân trung tâm tới vị trí gần nhất có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là A. 6 mm. B. 24 mm. C. 8 mm. D. 12 mm. 10 4 Câu 6. Mạch điện hình vẽ có R 100 V3 Q C F . Khi đặt vào AB một điện áp 2 xoay chiều có tần số f 50 Hz thì uAB và UAM lệch pha nhau Giá trị L là A. L -H. 3 B. L H. 3 C. L -H . D. L -H. Câu 7. Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực rôto quay n vòng phút thì tần số dòng điện f Hz do máy này phát ra tính bằng công thức A. f 60n . B. f np. C. f np . D. f p K 60 p . n Câu 8. Trong việc truyền tải điện năng để giảm công suất tiêu hao trên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    36    2    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.