Câu hỏi ôn tập về Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi ôn tập về dòng điện xoay chiều - dao động và sóng điện từ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT An Lão - Hải Phòng Câu hỏi ôn tập về Dòng điện xoay chiều Tổ Lý - KTCN - TIN - Dao động và sóng điện từ Câul Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch sẽ A. Cùng pha với dòng điện trong mạch B. Sớm pha so với dòng điện trong mạch C. Trễ pha so với dòng điện trong mạch D. Vuông pha so với dòng điện trong mạch Câu2 Một đoạn mạch RLC nối tiếp gồm biến trở RX cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung 1 - F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 2 n điện áp u 200cos100Kt v . Để cường dộ dòng điện hiệu dụng bằng 2A thì RX có giá trị bằng A. 5073 Q B. 100Q C. 50Q D. 5077 Q Câu3 Đặt điện áp u U72 cosot vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm có điện trở R và độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 2U hai đầu tụ điện là u 73. Kết luận nào sau đây đúng A. LC02 1 TT. A . A 9 . 73 B. Hệ số công suất của cuộn dây cosọd -y-. C. R L D. Tổng trở của đoạn mạch lớn hơn dung kháng của tụ điện. Câu4 Đặt điện áp u 20 cos100Kt v vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L Ị - H và điện trở thuần r 10 Q mắc nối tiếp thì công suất điện tiêu thụ trong cuộn dây là A. 10 W. B. 25 W C. 15 W D. 5 W Câu5 Để giảm hao tổn điện năng khi truyền tải điện năng đi xa phương án ít tốn kém nhất là A. giảm điện trở của đường truyền bằng cách tăng tiết diện dây dẫn. B. Tăng hiệu điện thế hai đầu đường truyền nhờ biến áp. C. Chọn loại dây dẫn có điện trở suất nhỏ nhất. D. Tăng cường độ dòng điện trên dây truyền tải điện. Câu6 Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo bởi A. Một máy phát điện xoay chiều ba pha. B. Ba máy phát điện xoay chiều một pha độc lập. C. Ba dòng điện một pha lệch pha nhau 7 từng đôi một. Câu 7 Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực quay với tần số góc 500 vòng phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    4    1    07-07-2022
40    19    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.