ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ - Mã đề:155

Tham khảo tài liệu 'đề thi học kì ii môn vật lý - mã đề:155', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN_THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ Đề thi .Mã đề 155 Khối 12 Nâng cao Thời gian 60 phút Câu 1 Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là A. 10-10 cm. B. 10 10 m. C. 10-13 m. D. 10-13 cm. Câu 2 Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân 12C thành 3 hạt a là bao nhiêu biết mC 11 99 ma 4 0015u . A. E 7 2618J. B. E 1 13MeV. C. E J 19J. D. E 7 2618MeV. Câu 3 Catốt của tế bào quang điện làm bằng xêdi có giới hạn quang điện là 0 66pm cho biết hằng số P h 6 Js vận tốc ánh sáng trong chân không c s khối lượng electron m 9 1 kg. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện ánh sáng đơn sắc có bước sóng X 0 5pm. Động năng đầu cực đại của các electron quang điện bắn ra khỏi catốt là A. 0 7 eV. B. 1 Y9J. C. 0 J D. 0 75eV. Câu 4 Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0 330pm. Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1 38V. Công thoát củ kim loại dùng làm catôt là A. 1 94eV. B. 2 38eV. C. 1 16eV. D. 2 72eV. Câu 5 Cho phản ứng hạt nhân 17ci p 37Ar n khối lượng của các hạt nhân là m Ar 36 956889u m Cl 36 956563u m n 1 008670u m p 1 007276u 1u 931MeV c2. Năng lượng mà pl ứng này toả ra hoặc thu vào là A. Thu vào 2 . B. Toả ra 1 60132MeV. C. Toả ra 2 19J. D. Thu vào 1 60132MeV. Câu 6 Chọn câu đúng. Khi một cái thước chuyển động theo phương chiều dài của nó độ dài của thướ A. co lại theo tỉ lệ J1 _ ư_. c2 B. dãn ra theo tỉ lệ J1 _ ư-. c2 C. dãn ra phụ thuộc vào vận tốc của thước. D. co lại tỉ lệ với vận tốc của thước. Câu 7 Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Laiman có bước sóng lần lượt là X1 0 1216 và X2 0 1026 pm. Bước sóng dài nhất của vạch quang phổ của dãy Banme là A. 0 6566 pm. B. 0 7260 pm. C. 0 6873 pm. D. 0 5875 pm. Câu 8 Chọn phát biểu đúng trong các câu sau Khi hiện tượng quang điện xảy ra giữ nguyên bước sóụ ánh sáng kích thích nếu tăng cường độ chùm sáng thì A. Vận tốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.