THI THỬ ĐỢT 2 MÔN Vật Lý - Mã đề thi 132

Tham khảo tài liệu 'thi thử đợt 2 môn vật lý - mã đề thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THI THỬ ĐỢT 2 TỔ VẬT LÝ môn Vật Lý Thời gian làm bài 90 phút 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh . Số báo danh . PHẦN CHUNG Từ câu 1 đến câu 40 dành cho mọi thí sinh Câu 1 Thực hiện giao thoa I-âng với ánh sáng trắng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là A. các vạch màu khác nhau riêng biệt trên một nền tối. B. vân trung tâm là vân sáng trắng hai bên có những dải màu như cầu vồng. C. tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách đều nhau. D. một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Câu 2 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 cm . Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 T là chu kì dao động của vật . Biên độ dao động của vật bằng A. 6 cm B. 3 cm C. u 2 cm D. 25 3 cm Câu 3 Năng lượng liên kết của các hạt nhân 92U234 và 82Pb206 lần lượt là 1790MeV và 1586MeV. Chỉ ra kết luận đúng A. Độ hụt khối của hạt nhân U nhỏ hơn độ hụt khối của hạt nhân Pb. B. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân U lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Pb. C. Năng lượng liên kết của hạt nhân U nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Pb. D. Hạt nhân U kém bền hơn hạt nhân Pb. Câu 4 Khi một chùm sáng đơn sắc truyền trong một môi trường có tính hấp thụ ánh sáng thì cường độ của chùm sáng đơn sắc . A. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi d của tia sáng B. phụ thuộc vào độ dài đường đi d của tia sáng theo hàm mũ C. giảm tỉ lệ thuận với độ dài đường đi d của tia sáng D. giảm theo định luật hàm mũ của độ dài d của đường đi tia sáng Câu 5 Một đoạn mạch RLC nối tiếp L 1 n H điện áp hai đầu đoạn mạch là u 10ư 2cosl00nt V . Mạch tiêu thụ công suất 100W. Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ của mạch không đổi. Giá trị của R và C là 4 _ A. 1000 F A 4 B. 500 F A C. 10011 10 A .-4 F D. 10-4 _ 500 F A Câu 6 Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    4    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.