Bài thuyết trình kỹ thuật đo

Có thể dùng máy đo kích thước thẳng để đo các góc côn theo phương pháp tọa độ như đo trên kính hiển vi vạn năng hoặc dùng các thiết bị phụ trợ khác để đo và dựa vào quan hệ hình học để tính toán | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY LỚP 50TTDL BÀI THUYẾT TRÌNH GVHD: NGUYỄN VĂN TƯỜNG SVTH: NHÓM 5 Nha trang ngày 20/5/2010 1:LÊ HIẾU 2:NGUYỄN TẤN HIỀN 3:VÕ LÊ HOÀNG 4:HOÀNG VĂN HIỆP 5:NGUYỄN VĂN HOAN KỸ THUẬT ĐO Đo góc côn bằng bi cầu con lăn và căn mẫu Có thể dùng máy đo kích thước thẳng để đo các góc côn theo phương pháp tọa độ như đo trên kính hiển vi vạn năng hoặc dùng các thiết bị phụ trợ khác để đo và dựa vào quan hệ hình học để tính toán Căn mẫu Căn mẫu là một mẫu chuẩn về chiều dài ,có độ chính xác cao, dùng để truyền kích thước từ độ dài chuẩn tới chi tiết cần kiểm . Căn mẫu thường được dùng khi kiểm tra các chi tiết ,dụng cụ đo chính xác ,máy chỉnh máy khi gia công các chi tiết chính mẫu là những khối thép hình chữ nhật có hai mặt đo phẳng,song song và được mài rà chính xác ,kích thước đo của căn mẫu là khoảng cách hai điểm giữa của hai mặt đo ĐO BẰNG BI CẦU Dùng bi kèm với máy opstimet,Dlinomet , để đo lỗ và d : kích thước bi kểm tra, cho trước, h1 và h2 do máy đo chỉ thị: Khi thả lần lượt 2 viên bi có đường kính D và d vào lỗ đo được đợ cao h1 và h2 có thể tính được : O1O2 = L= h2-h1- (D-d)/2 sinα = (D-d)/2L; α=arcsin((D-d)/2L); 2α=2arcsin((D-d)/(2(h2-h1-(D-d)/2))); 2α=2arcsin ((D-d)/(2(h2-h1)-(D-d))); Cách đo bằng con lăn Dùng con lăn trên bàn gá đo dây đo ở vị trí I đượcL1 và ở vị trí II được L2 tgα=(L2-L1)/2h; α=arctg((L2-L1)/2h); 2α=2arctg ((L2-L1 )/2h); | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY LỚP 50TTDL BÀI THUYẾT TRÌNH GVHD: NGUYỄN VĂN TƯỜNG SVTH: NHÓM 5 Nha trang ngày 20/5/2010 1:LÊ HIẾU 2:NGUYỄN TẤN HIỀN 3:VÕ LÊ HOÀNG 4:HOÀNG VĂN HIỆP 5:NGUYỄN VĂN HOAN KỸ THUẬT ĐO Đo góc côn bằng bi cầu con lăn và căn mẫu Có thể dùng máy đo kích thước thẳng để đo các góc côn theo phương pháp tọa độ như đo trên kính hiển vi vạn năng hoặc dùng các thiết bị phụ trợ khác để đo và dựa vào quan hệ hình học để tính toán Căn mẫu Căn mẫu là một mẫu chuẩn về chiều dài ,có độ chính xác cao, dùng để truyền kích thước từ độ dài chuẩn tới chi tiết cần kiểm . Căn mẫu thường được dùng khi kiểm tra các chi tiết ,dụng cụ đo chính xác ,máy chỉnh máy khi gia công các chi tiết chính mẫu là những khối thép hình chữ nhật có hai mặt đo phẳng,song song và được mài rà chính xác ,kích thước đo của căn mẫu là khoảng cách hai điểm giữa của hai mặt đo ĐO BẰNG BI CẦU Dùng bi kèm với máy opstimet,Dlinomet , để đo lỗ và d : kích thước bi kểm tra, cho trước, h1 và h2 do máy đo chỉ thị: Khi thả lần lượt 2 viên bi có đường kính D và d vào lỗ đo được đợ cao h1 và h2 có thể tính được : O1O2 = L= h2-h1- (D-d)/2 sinα = (D-d)/2L; α=arcsin((D-d)/2L); 2α=2arcsin((D-d)/(2(h2-h1-(D-d)/2))); 2α=2arcsin ((D-d)/(2(h2-h1)-(D-d))); Cách đo bằng con lăn Dùng con lăn trên bàn gá đo dây đo ở vị trí I đượcL1 và ở vị trí II được L2 tgα=(L2-L1)/2h; α=arctg((L2-L1)/2h); 2α=2arctg ((L2-L1 )/2h);

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.