TIỂU LUẬN: SÁNG TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

I: MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 - Đồ dùng dạy học là một phương tiện dạy học cơ bản và quan trọng giúp học sinh có thể hiểu bài rõ hơn, thu hút được học sinh tham gia vào bài giảng, gây hứng thú và kích thích trí tò mò của học sinh. Đặc biệt giờ học có sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực của học sinh. | ĐỀ TÀI SÁNG TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG hỌc cơ SỞ ỄS I MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 - Đồ dùng dạy học là một phương tiện dạy học cơ bản và quan trọng giúp học sinh có thể hiểu bài rõ hơn thu hút được học sinh tham gia vào bài giảng gây hứng thú và kích thích trí tò mò của học sinh. Đặc biệt giờ học có sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực hành động của học sinh như sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực hành động của học sinh như quan sát nhận xét đánh giá và giải thích được các hiện tượng hóa học xảy ra. 2- Thực tế hiện nay ở một số trường trung học cơ sở THCS giáo viên ngại làm thí nghiệm không tự sáng chế ra đồ dùng 47 dạy học ở trường THCS có cái gì thì sử dụng cái đó dẫn đến chỉ là giờ học chay giờ học truyền thống. 3 - Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học giáo viên cần xây dựng mô hình bài giảng phù hợp giúp học sinh có thể độc lập học tập trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. Vì thế giờ dạy học có sử dụng đồ dùng dạy học là hết sức cần thiết. Với lý do trên chúng tôi sáng tạo một số đồ dùng dạy học - giáo dục trức quan mô hinh các phân tử tranh vẽ các bài thí nghiệm thực hành để phục vụ cho việc giảng dạy ở trường THCS. II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đề tài được nghiên cứu với mục đích Sáng tạo một số đồ dùng dạy học cơ bản mô hình các phần tử tranh vẽ xây dựng các bài thí nghiệm để phục vụ cho sinh viên học học phần phương pháp dạy học Hóa học 3 ở trường THCS và đặc biệt vận dùng vào bài giảng hóa học ở trường THCS. III NHIEM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Với mục đích trên đề tài tập trung vào nghiên cứu 1 - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa hóa học trường THCS lớp 8 và lớp 9 . 2 - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hành Hóa vô cơ. Hóa hữu cơ của trường THCS. 3 - Sáng tạo ra một số đồ dùng dạy học vào từng bài cụ thể để dạy học Hóa học ở trường THCS. IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1- Nghiên cứu chương trình SGK lớp 8 và lớp 9 thu thập tìm hiểu các tài liệu tham khảo có liên quan. 2 - Trao đổi và thảo luận để thống nhất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.